Останні надходження книжкових видань

 • Право інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: навчальний посібник/ Т.І. Биркович, І.С. Бондар, Р.Б. Шишка та ін.
 • Інтелектуальна власність. Законодавство, судова практика: практичний посібник
 • Ходаківський Є.І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навчальний посібник
 • Мікульонок І.О. Інтелектуальна власність: навчальний посібник
 • Лазебний B.C. та ін. Основи інтелектуальної власності та її захисту: навчальний посібник
 • Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2014 p.)
 • Методика державної науково-технічної експертизи сортів рослин. Методи визначення показників якості продукції рослинництва
 • Патентознавство: навчальний посібник
 • Кірін Р.С. Патентологія: монографія
 • Кривунь В.С. Інтелектуальна власність: практикум
 • Потоцький М.Ю. Господарсько-правовий захист інтелектуальної власності в Україні: монографія
 • Полякова Ю. В. Міжнародний інноваційний менеджмент: навчальний посібник у тестах
 • Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики: науково–практична конференція 24 лютого 2010 p.
 • Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики: науково-практична конференція 22 лютого 2011 р.
 • Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики: науково-практична конференція 22 лютого 2012 р.
 • Інтелектуальна власність: погляд з XXI століття: збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2015 р.)
 • Інтелектуальна власність: навчальний посібник/ Т.Г.Васильців та ін.
 • Войтко С.В. Інтелектуальна власність для економістів: навчальний посібник
 • Дергачова В. В. Інтелектуальна власність: навчальний посібник
 • Интеллектуальная промышленная собственность: монография
 • Иванова Л. А. Промышленный образец как новое техническое решение: учебное пособие для студентов высших учебных технических заведений
 • Інтелектуальна власність: навчальний посібник/ І.Г.Бабець, І.П.Мойсеєнко.
 • Правове регулювання службового винахідництва: проблеми теорії та практики: монографія/
 • Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності
 • Інтелектуальна власність: навчальний посібник
 • Право інтелектуальної власності: навчальний посібник
 • Актуальні питання інтелектуальної власності
 • Інтелектуальна власність у науково-технічній сфері: методи та принципи вартісної оцінки
 • Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки
 • VIII Міжнародний салон винаходів і нових технологій «Новий час»
 • Інноваційна інфраструктура в контексті національної інноваційної системи (економіко-правові проблеми)
 • Інтелектуальна власність у формуванні інноваційної економіки України: проблеми законодавчого забезпечення та державного регулювання
 • Ноу-хау в российском и зарубежном праве
 • Патентование сложных изобретений
 • Некоторые аспекты регистрации товарных знаков — фамилий в России
 • Правоприменительная практика по товарным знакам: 100 вопросов и ответов
 • Патентно-информационные исследования: прогнозирование технологического развития на предприятиях
 • Законодавство Європейського Союзу в галузі авторського права і суміжних прав
 • Законодавство про авторське право і суміжні права - учасників СНД, країн Прибалтики і Грузії
 • Тавро для інженера: (ексклюзів.поради починаючому винахіднику)
 • Законодавство Великобританії про авторське право і суміжні права
 • Проведення патентних досліджень - необхідна умова забезпечення конкурентоспроможності продукції
 • Правозастосовна практика по товарних знаках: 100 запитань і відповідей
 • Правозастосовна практика по товарних знаках: 100 запитань і відповідей
 • Збірник доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання інтелектуальної власності"
 • Рекомендації з окремих питань експертизи на корисну модель
 • Характерні помилки при проведенні патентних досліджень
 • Практика підготовки заявки на реєстрацію товарного знака та листування з експертами патентного відомства
 • Винаходи за кордоном
 • Рекомендації з перевірки новизни і оригінальності промислового зразка
 • Законодавство Німеччини, Франції та Японії про авторське право і суміжні права
 • Забезпечення прав організації на результати інтелектуальної діяльності
 • Охорона інтелектуальної власності в Республіці Молдова
 • Національна стратегія в галузі інтелектуальної власності до 2020 року
 • Як зареєструвати географічне указання та найменування місця походження в Республіці Молдова
 • Як зареєструвати промисловий малюнок та модель у Республіці Молдова
 • Як зареєструвати товарний знак у Республіці Молдова
 • Як отримати патент на винахід у Республіці Молдова
 • Авторське право в діяльності електронних бібліотек
 • Науково-практичний коментар до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»
 • Законодавство України у сфері інтелектуальної власності
 • Охорона промислової власності

Зведений каталог книжкових видань

та
або
Ім’я автораНазва творуТипРікМістоВидавництвоСторінки