Забезпечення прав організації на результати інтелектуальної діяльності

Забезпечення прав організації на результати інтелектуальної діяльності

Алексєєв, В'ячеслав Іванович.
Забезпечення прав організації на результати інтелектуальної діяльності: Методичні рекомендації / В. І. Алексєєв. - М.: ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2013. - 248 с.: Іл., Табл. - ISBN 978-5-91808-100-6.
 
Робота присвячена розгляду процедур щодо забезпечення охорони прав організації на результати інтелектуальної діяльності ( РІД). Описані принципи правової охорони та дії організації, спрямовані на забезпечення її правна РІД, які є універсальними для всіх охороноспроможних результатів. Наведено рекомендації з вибору форми правової охорони, розкриті особливості процедур, пов'язаних з правовою охороною об'єктів патентних прав, ноу-хау та об'єктів авторського права. Робота містить рекомендації щодо забезпечення прав організації: на попередні і створені РІД при укладенні та виконанні договорів; на створені РІД в рамках трудових відносин з працівниками і обов'язків підрозділів та посадових осіб; на РІД, створені в рамках договірних відносин з контрагентами.

Наведені рекомендовані форми договорів та інших документів, що забезпечують документообіг, пов'язаний з правовою охороною РІД. Запропоновано алгоритми (макети), які формалізують роботу по складанню описів винаходів, корисних моделей і промислових зразків при підготовці заявки на видачу патенту.