Винаходи та корисні моделі

Винахід (корисна модель) – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Патент (деклараційний патент) на винахід (корисну модель) – охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

Об’єктами винаходу (корисної моделі) можуть бути:

 • продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);
 • процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Винаходи:
Охоронний документ – Патент.
Строк дії патенту України на винахід – 20 років від дати подання заявки. За кожен рік сплачується річний збір за підтримання чинності патенту.
Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років. За подання клопотання сплачується збір.
Дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності.
Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.
Збір за підтримку чинності патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель не сплачується.

Корисні моделі:
Охоронний документ – Деклараційний патент.
Строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки.
Строк дії патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель дорівнює строку засекречування винаходу (корисної моделі), але не може бути довшим від визначеного за цим Законом строку дії охорони винаходу (корисної моделі).
Дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності.
Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.
Збір за підтримку чинності патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель не сплачується.

Ми пропонуємо такі послуги:

 • надання консультацій з питань охорони і використання винаходу та корисної моделі, припинення недобросовісної конкуренції і порушення прав власників охоронних документів;
 • надання практичних рекомендацій з питань складання заявочних матеріалів на винахід або корисну модель в Україні;
 • надання консультацій щодо поданих заявок на видачу патенту України на винахід або корисну модель;
 • надання практичних рекомендацій з питань складання заявочних матеріалів для отримання правової охорони винаходу або корисної моделі в іноземних країнах, зокрема в Російській Федерації;
 • надання практичних рекомендацій з питань складання заявочних матеріалів на винахід для подання міжнародної заявки за процедурою РСТ;
 • проведення патентно-інформаційного пошуку;
 • проведення патентних досліджень з метою виявлення патентної ситуації щодо об’єкта господарської діяльності;
 • підготовка документів для реєстрації договорів щодо розпоряджання правами на винаходи та корисні моделі;
 • досудове врегулювання спорів (медіація);
 • комплексні рішення з питань винаходів та корисних моделей (допомога у патентуванні винаходу, корисної моделі та розміщення інформації на Інтернет-біржі промислової власності тощо).

Звернення до фахівців Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» гарантує кваліфіковану допомогу у вирішенні найширшого кола питань у галузі промислової власності.

Зверніться до нас і ми підберемо найбільш оптимальний варіант захисту вашого інтелектуального творіння і допоможемо надійно його захистити, а згодом можемо надати допомогу в пошуку інвесторів для його впровадження.

Щоб замовити послугу необхідно надіслати лист  (Зразок 1) на адресу: Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133, e-mail: y.bulaichuk@iii.ua або факс на номер: (044) 494-05-89.

Для замовлення проведення перевірки матеріалів заявки на корисну модель на відповідність формальним вимогам Статті 12 Закону та Правилам складання заявки на корисну модель необхідно надіслати лист (Зразок 2).

Консультацію стосовно винаходів та корисних моделей можна отримати за тел.: (044) 495-14-88, 285-85-88, 494-06-63.

Відповіді на всі питання щодо замовлення послуги можна отримати за тел.: (044) 285-63-00 або e-mail: y.bulaichuk@iii.ua.

Заява про видачу патенту України на винахід (корисну модель) .
Заява про видачу патенту України на секретний винахід (секретну корисну модель) .
Інші форми бланків офіційних документів.

Державне мито і збори.