Нормативно-правова база

ЗАГАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Конституція України

Кодекси України

Закони України

СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Спеціальне законодавство України у сфері промислової власності
Закони України

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Відомчі нормативно-правові акти

Винаходи та корисні моделі

Промислові зразки

Топографії інтегральних мікросхем

Знаки для товарів і послуг

Зазначення походження товарів

Спеціальне законодавство України у сфері авторського права і суміжних прав

МІЖНАРОДНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
СТАНДАРТИ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ