Авторське право

Об’єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:

 1. літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
 2. виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
 3. комп’ютерні програми;
 4. бази даних;
 5. музичні твори з текстом і без тексту;
 6. драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу та їх постановки;
 7. аудіовізуальні твори;
 8. твори образотворчого мистецтва;
 9. твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
 10. фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;
 11. твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства з художнього скла, ювелірні вироби тощо;
 12. ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
 13. сценічні обробки творів, зазначених у першому пункті, і обробки фольклору, придатного для сценічного показу;
 14. похідні твори;
 15. збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;
 16. тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;
 17. інші твори.

Частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до цього Закону.
Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить всім співавторам незалежно від того, чи утворює такий твір одне нерозривне ціле або складається із частин, кожна з яких має самостійне значення.

Охоронний документ – Свідоцтво України.

Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення і починає діяти від дня створення твору.
Авторське право діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті, крім випадків, передбачених цією статтею.
Для творів, оприлюднених анонімно або під псевдонімом, строк дії авторського права закінчується через 70 років після того, як твір було оприлюднено. Якщо взятий автором псевдонім не викликає сумніву щодо особи автора або якщо авторство твору, оприлюдненого анонімно або під псевдонімом, розкривається не пізніше ніж через 70 років після оприлюднення твору, застосовується строк, передбачений частиною другою цієї статті.
Авторське право на твори, створені у співавторстві, діє протягом життя співавторів і 70 років після смерті останнього співавтора.

Ми пропонуємо такі послуги:

 • Складання та подання заявки на реєстрацію авторського права або договорів, які стосуються права автора.
 • Підготовка документів для реєстрації договорів щодо розпоряджання правами на об’єкти авторського права.
 • Аналіз договорів на об’єкти авторського права у разі порушення прав автора.
 • Надання консультацій з питань, що стосуються сфери авторського права.
 • Досудове врегулювання спорів щодо об’єктів авторського права (медіація).

Щоб замовити послугу необхідно надіслати  лист на адресу: Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності ДП «Український інститут інтелектуальної власності», бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133, e-mail: y.bulaichuk@iii.ua або факс на номер: (044) 494-05-89.

Консультацію стосовно авторських прав можна отримати за тел.: (044) 494-06-63, 494-06-87.

Відповіді на всі питання щодо замовлення послуги можна отримати за тел.: (044) 285-63-00 або e-mail: y.bulaichuk@iii.ua.

Форми бланків, що потрібні для реєстрації авторського права та договорів, якi стосуються права автора на твір

Зразок заповнення заяви про реєстрацію авторського права на твір
Заява про реєстрацію авторського права на службовий твір (DOC)
Заява про реєстрацію авторського права на твір (DOC)
Заява про реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір (авторський договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір) (DOC)
Заява про реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір (авторський договір про передачу виключного / невиключного права на використання твору) (DOC)

Сплата збору за оформлення та видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір здійснюється відповідно до Розмірів зборів за державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва.

Реквізити рахунків для оплати адміністративних послуг у сфері авторського права.

Ліцензійний договір (DOC)
Договір про передання (відчуження) майнових прав (DOC)
Договір про створення за замовленням і використання твору (DOC)
Договір про розподіл майнових прав на службовий твір (DOC)
Видавничий договір (DOC)
Договір між співавторами твору (DOC)