Знаки для товарів і послуг (торговельні марки)

До відома заявників!

Нова система пошуку ОПВ!! Нові можливості, які пропонує Спеціальна інформаційна система (СІС) Укрпатенту, дозволяють проводити простий та розширений пошук об'єктів промислової власності в єдиному інтерфейсі, також здійснювати пошук за сповіщеннями.
Заявники та власники охоронних документів або їхніх представники за наявності ЕЦП можуть на рівні документів переглядати стан діловодства за ОПВ, до якого має відношення користувач. Система дозволяє переглядати сповіщення за ОПВ в хронологічному порядку, а також надає можливості з формування виписок щодо ОПВ посадовим особам.

 

Навіщо реєструвати торговельну марку?
Питання «реєструвати чи ні?» вирішується в той самий момент, коли керівник підприємства, поглиблюючись в суть даного виду інтелектуальної власності, розуміє переваги, які забезпечує реєстрація знака для товарів і послуг. Читати далі

Знак для товарів і послуг – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
Знак для товарів і послуг заявники часто асоціюють із товарним знаком, брендом, логотипом.

Об’єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень.
Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.
Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Знак для товарів і послуг або торговельні марки можна розділити на декілька типів:

 • словесні торговельні марки – позначення, що складаються тільки зі слів і поєднань літер або цифр
 • зображувальні (графічні) торговельні марки – позначення, що складаються з малюнків, орнаментів, геометричних фігур
 • об’ємні торговельні марки – просторові об’єкти (частіше за все оригінальні види упаковок, флакони, пляшки тощо)
 • комбіновані торговельні марки – позначення, що поєднують всі або деякі елементи, що вказані вище
 • звукові, світлові, кольорові
 • ароматичні торговельні марки

Охоронний документ – Свідоцтво
Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки і продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору.

Ми пропонуємо такі послуги:

 • надання консультацій з питань охорони і використання знака для товарів і послуг, припинення недобросовісної конкуренції і порушення прав власників охоронних документів;
 • надання практичних рекомендацій з питань складання заявочних матеріалів на реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні;
 • попередня (до подання заявки в Україні) перевірка відповідності матеріалів заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг встановленим вимогам законодавства;
 • надання консультацій щодо поданих заявок на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг;
 • надання практичних рекомендацій з питань складання заявочних матеріалів для одержання правової охорони торговельної марки в Російській Федерації;
 • надання практичних рекомендацій з питань складання заявочних матеріалів на міжнародну реєстрацію знака для товарів і послуг за Мадридською системою міжнародної реєстрації знаків;
 • проведення інформаційного пошуку:
  • знаків для товарів і послуг певного власника та/або заявника в базах даних зареєстрованих знаків для товарів і послуг в Україні;
  • власника знаку для товарів і послуг з наданням звіту про пошук та відомостей про власника (назва, адреса для листування) в базах даних зареєстрованих знаків для товарів і послуг в Україні;
  • пошук позначень, тотожних досліджуваному, по всіх класах МКТП;
  • пошук позначень на тотожність та схожість;
 • підготовка документів для продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг;
 • підготовка документів для реєстрації договорів щодо розпоряджання правами на знаки для товарів і послуг;
 • порівняльний аналіз позначень стосовно наявності порушення прав;
 • досудове врегулювання спорів (медіація);
 • комплексні рішення з питань знаків для товарів і послуг (розробка знака для товарів і послуг, допомога у реєстрації знака для товарів і послуг, розміщення інформації на Інтернет-біржі промислової власності).

Реєстрація Вашого знака для товарів і послуг надасть можливість підвищити впізнаваність Вашого бізнесу, його виразність та забезпечити умови його захисту та розвитку конкурентоспроможності товарів і послуг не тільки на ринку України, а й інших країн.

Тільки власник зареєстрованої торговельної марки може зареєструвати домен в зоні «.ua» та «.укр», внести права на торговельну марку до статутного капіталу підприємства.

Звернення до фахівців Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» гарантує кваліфіковану допомогу у вирішенні найширшого кола питань у галузі промислової власності.

Зверніться до нас і ми оберемо найбільш прийнятний варіант захисту Вашої інтелектуальної власності і допоможемо надійно її запатентувати або зареєструвати, а згодом – надати допомогу в пошуку інвесторів.

Щоб замовити послугу необхідно надіслати лист (Зразок 1) на адресу: Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133, e-mail: y.bulaichuk@iii.ua або факс на номер: (044) 494-05-89.

Для замовлення патентно-інформаційних послуг за клопотанням про встановлення строку проведення експертизи необхідно надіслати лист (Зразок 2).

Консультацію стосовно знаків для товарів і послуг можна отримати за тел.: (044) 254-38-13, 494-06-63, 285-85-88.

Відповіді на всі питання щодо замовлення послуги можна отримати за тел.: (044) 285-63-00 або e-mail: y.bulaichuk@iii.ua.

Заява про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні.
Інші форми бланків офіційних документів.

Державне мито і збори.