Знаки для товарів і послуг (торговельні марки)

Навіщо реєструвати торговельну марку?
Питання «реєструвати чи ні?» вирішується в той самий момент, коли керівник підприємства, поглиблюючись в суть даного виду інтелектуальної власності, розуміє переваги, які забезпечує реєстрація знака для товарів і послуг. Читати далі

Знак для товарів і послуг – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
Знак для товарів і послуг заявники часто асоціюють із товарним знаком, брендом, логотипом.

Об’єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень.
Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.
Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Знак для товарів і послуг або торговельні марки можна розділити на декілька типів:

 • словесні торговельні марки – позначення, що складаються тільки зі слів і поєднань літер або цифр
 • зображувальні (графічні) торговельні марки – позначення, що складаються з малюнків, орнаментів, геометричних фігур
 • об’ємні торговельні марки – просторові об’єкти (частіше за все оригінальні види упаковок, флакони, пляшки тощо)
 • комбіновані торговельні марки – позначення, що поєднують всі або деякі елементи, що вказані вище
 • звукові, світлові, кольорові
 • ароматичні торговельні марки

Охоронний документ – Свідоцтво
Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки і продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору.

Ми пропонуємо такі послуги:

 • надання консультацій з питань охорони і використання знака для товарів і послуг, припинення недобросовісної конкуренції і порушення прав власників охоронних документів;
 • надання практичних рекомендацій з питань складання заявочних матеріалів на реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні;
 • попередня (до подання заявки в Україні) перевірка відповідності матеріалів заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг встановленим вимогам законодавства;
 • надання консультацій щодо поданих заявок на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг;
 • надання практичних рекомендацій з питань складання заявочних матеріалів для одержання правової охорони торговельної марки в Російській Федерації;
 • надання практичних рекомендацій з питань складання заявочних матеріалів на міжнародну реєстрацію знака для товарів і послуг за Мадридською системою міжнародної реєстрації знаків;
 • проведення інформаційного пошуку:
  • знаків для товарів і послуг певного власника та/або заявника в базах даних зареєстрованих знаків для товарів і послуг в Україні;
  • власника знаку для товарів і послуг з наданням звіту про пошук та відомостей про власника (назва, адреса для листування) в базах даних зареєстрованих знаків для товарів і послуг в Україні;
  • пошук позначень, тотожних досліджуваному, по всіх класах МКТП;
  • пошук позначень на тотожність та схожість;
 • підготовка документів для продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг;
 • підготовка документів для реєстрації договорів щодо розпоряджання правами на знаки для товарів і послуг;
 • порівняльний аналіз позначень стосовно наявності порушення прав;
 • досудове врегулювання спорів (медіація);
 • комплексні рішення з питань знаків для товарів і послуг (розробка знака для товарів і послуг, допомога у реєстрації знака для товарів і послуг, розміщення інформації на Інтернет-біржі промислової власності).

Реєстрація Вашого знака для товарів і послуг надасть можливість підвищити впізнаваність Вашого бізнесу, його виразність та забезпечити умови його захисту та розвитку конкурентоспроможності товарів і послуг не тільки на ринку України, а й інших країн.

Тільки власник зареєстрованої торговельної марки може зареєструвати домен в зоні «.ua» та «.укр», внести права на торговельну марку до статутного капіталу підприємства.

Звернення до фахівців Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» гарантує кваліфіковану допомогу у вирішенні найширшого кола питань у галузі промислової власності.

Зверніться до нас і ми оберемо найбільш прийнятний варіант захисту Вашої інтелектуальної власності і допоможемо надійно її запатентувати або зареєструвати, а згодом – надати допомогу в пошуку інвесторів.

Щоб замовити послугу необхідно надіслати лист (Зразок 1) на адресу: Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133, e-mail: y.bulaichuk@iii.ua або факс на номер: (044) 494-05-89.

Для замовлення патентно-інформаційних послуг за клопотанням про встановлення строку проведення експертизи необхідно надіслати лист (Зразок 2).

Консультацію стосовно знаків для товарів і послуг можна отримати за тел.: (044) 254-38-13, 494-06-63, 285-85-88.

Відповіді на всі питання щодо замовлення послуги можна отримати за тел.: (044) 285-63-00 або e-mail: y.bulaichuk@iii.ua.

Заява про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні.
Інші форми бланків офіційних документів.

Державне мито і збори.