Патентно-інформаіційний пошук

Патентно-інформаційний пошук – пошук, який проводиться з метою встановлення рівня техніки, визначення обсягу прав власника охоронного документа, визначення умов реалізації прав власників охоронних документів на винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів і послуг та інші об’єкти інтелектуальної власності.

Патентно-інформаційний пошук виконується, зокрема, під час проведення патентних досліджень, метою яких є визначення патентної ситуації щодо об’єкта, який розробляється, тобто визначення доцільності та можливості одержання чи надання правової охорони. Також метою патентно-інформаційного пошуку є визначення ситуації щодо використання прав на об’єкти промислової власності в галузі, до якої належить досліджуваний об’єкт, щоб попередити можливе порушення прав інших власників чинних охоронних документів та заявників.

Кваліфіковані фахівці Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» забезпечать проведення патентних досліджень щодо визначення патентної ситуації та порушень прав власників чинних охоронних документів, здійснять інформаційний пошук (тематичний, іменний, нумераційний, пошук патентів-аналогів), за результатами якого на Ваше замовлення здійснять попередню оцінку відповідності об’єктів промислової власності умовам патетноздатності, допоможуть кваліфіковано скласти регламент пошуку, тобто визначити предмет пошуку, джерела інформації, класифікаційні рубрики (МПК, МКПЗ, МКТП).

Співробітники Відділення, володіючи кількома іноземними мовами, здійснюють пошук на CD-ROM та у віддалених базах даних патентної документації через мережу Інтернет.

До складу Відділення входить Фонд патентної документації громадського користування (ФГК). В Україні це єдиний Фонд, який містить офіційну документацію патентних відомств 65 країн світу та 4 міжнародних і регіональних організацій інтелектуальної власності. Це, насамперед, національна патентна документація (офіційні бюлетені та повні описи до патентів України), бюлетені патентних відомств держав світу, періодичні видання з патентної інформації, нормативна та науково-методична література, тематичні та алфавітні каталоги.

Відвідуючи читальні зали ФГК, можна безкоштовно ознайомитись з інформаційними матеріалами ФГК.
Щоб замовити послугу необхідно надіслати лист на адресу: Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133, e-mail: y.bulaichuk@iii.ua або факс на номер: (044) 494-05-89.

Консультацію стосовно винаходів та корисних моделей можна отримати за тел.: (044) 495-14-88, 285-85-88, 494-06-63, 494-06-61, 494-06-79.

Відповіді на всі питання щодо замовлення послуги можна отримати за тел.: (044) 285-63-00 або e-mail: y.bulaichuk@iii.ua.