Дергачова В. В. Інтелектуальна власність: навчальний посібник

Дергачова В. В. Інтелектуальна власність: навчальний посібник

Дергачова В. В. Інтелектуальна власність: навчальний посібник/ В. В. Дергачова, С.О. Пермінова. - К.: НТУУ «КПІ», 2015. - 416 с.

Викладено загальні положення права інтелектуальної власності та охарактеризовано його основні інститути - авторське і патентне право. Розглянуто правове регулювання засобів індивідуалізації, а також правову охорону нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності з позицій вимог національного законодавства й основних міжнародних угод. Подано відомості щодо економічного змісту інтелектуальної власності, зокрема: умови комерційної реалізації її об’єктів: сутність і методику їх оцінки; стратегічні аспекти управління об’єктами інтелектуальної власності на підприємстві.