Авторське право в діяльності електронних бібліотек

Авторське право в діяльності електронних бібліотек

Авторське право в діяльності електронних бібліотек: збірник статей / [упорядк.: Е. А. Даніліна, А. М. Цапенко ]; під ред. А. М. Цапенко. - М.: ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2012. - 120 с.: Іл. - ISBN 978-5-91808-082-5.
 
У збірнику аналізуються різні авторсько-правові проблеми, що виникають при створенні, функціонуванні та використанні електронних бібліотек. Послідовно розглядаються проблематика бібліотечної діяльності на сучасному етапі розвитку суспільства; сучасне авторсько-правове та бібліотечне законодавство; особливості правового режиму наукових і навчальних творів; конкретні питання захисту прав авторів, у тому числі питання, пов'язані з так званим інтелектуальним піратством, "Орфа" творами в фондах бібліотек, обмеженнями авторсько-правової сфери в гуманітарних цілях; проблеми вільних ліцензій (ліцензії CreativeCommons); юридичні й морально-етичні проблеми функціонування технічних засобів захисту авторських прав (засобів DRM); можливості державної реєстрації та патентування електронних бібліотек. Автори статей - провідні фахівці в галузі авторського права, інформаційних і бібліотечних технологій.