Методика державної науково-технічної експертизи сортів рослин. Методи визначення показників якості продукції рослинництва

Методика державної науково-технічної експертизи сортів рослин. Методи визначення показників якості продукції рослинництва

Методика державної науково-технічної експертизи сортів рослин. Методи визначення показників якості продукції рослинництва/ За ред. С.О. Ткачик. - 4-те вид. - Вінниця: TOB «Нілан-ЛТД», 2015.-160 с.

У виданні представлено методи технологічної оцінки зерна різних ботанічних видів та продуктів його переробки, основні методи оцінки технологічних якостей, а також принципи, методи, реактиви й обладнання для виконання аналізів і визначень хімічної якості рослинної продукції. Видання включає методики електрофорезу запасних білків та методи молекулярно-генетичного аналізу.