Мікульонок І.О. Інтелектуальна власність: навчальний посібник

Мікульонок І.О. Інтелектуальна власність: навчальний посібник

Мікульонок І.О. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / І.О. Мікульонок. - 3-тє вид. - К.: Кондор-Видавництво, 2015. - 242 с.

В посібнику викладено основи інтелектуальної власності, висвітлено питання, пов'язані з охороною об’єктів авторського права та суміжних прав, а також промислової власності, зокрема винаходів і корисних моделей. Розглянуто основні відомості про патентну інформацію й документацію, міжнародну співпрацю у сфері охорони інтелектуальної власності.