Інтелектуальна власність у науково-технічній сфері: методи та принципи вартісної оцінки

Інтелектуальна власність у науково-технічній сфері: методи та принципи вартісної оцінки

Андрощук Г. О.
Інтелектуальна власність у науково-технічній сфері: методи та принципи вартісної оцінки : монографія
/ Г. О. Андрощук, С. А. Давимука. – К. : Парламентське видавництво, 2014. – 304 с.
ISBN 978-966-611-940-0

Розглянуто теоретичні та практичні аспекти економіко-правових проблем оцінки вартості інтелектуальної власності (ІВ) і нематеріальних активів. Аналізується ІВ як об’єкт оцінки вартості: поняття, класифікація, джерела законодавства, міжнародні стандарти охорони.

Дається методологія оцінки об’єктів ІВ як нематеріальних активів (поняття ринку, вартості, ціни, особливості оцінки об’єктів ІВ). Аналізується нормативно-правова база оцінки, міжнародні та зарубіжні стандарти обліку й оцінки ІВ, стан та проблеми приватизаційних процесів, сучасного ринку оціночних послуг в Україні. Наводяться методологічні підходи до оцінки вартості об’єктів ІВ, систематизація підходів і методів оцінки ІВ, урахування ризиків, зарубіжна та вітчизняна практика оцінки окремих об’єктів ІВ, нематеріальних активів, франшизи, гудвілу, людського капіталу.

Розрахована на спеціалістів-оцінювачів, патентних повірених, наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.