Потоцький М.Ю. Господарсько-правовий захист інтелектуальної власності в Україні: монографія

Потоцький М.Ю. Господарсько-правовий захист інтелектуальної власності в Україні: монографія

Потоцький М.Ю. Господарсько-правовий захист інтелектуальної власності в Україні: монографія / М.Ю. Потоцький. — К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2014. — 620 с.

Досліджено проблеми господарсько-правового захисту інтелектуальної власності в Україні. Дано правову характеристику господарювання з використанням прав інтелектуальної власності, осмислено онтологічні, гносеологічні, аксіологічні аспекти права інтелектуальної власності в господарських правовідносинах, охарактеризовано господарсько-правові способи захисту прав інтелектуальної власності, деталізовано захист прав суб’єктів господарювання у відносинах інтелектуальної власності, надано пропозиції з вирішення спорів у цій сфері.