Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики: науково-практична конференція 22 лютого 2012 р.

Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики: науково-практична конференція 22 лютого 2012 р.

Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики: науково-практична конференція 22 лютого 2012 р. / Київський університет права HAH України. — К.: Видавництво Європейського університету, 2012. — Вип. 3. — 182 с.

У збірнику матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої актуальним проблемам інтелектуальної власності, опубліковано статті науковців і правознавців, молодих вчених і аспірантів, які досліджують проблеми права інтелектуальної власності.

Автори аналізують теоретичні та практичні питання щодо становлення та розвитку як національного законодавства України, так і міжнародного законодавства у сфері інтелектуальної власності. Особлива увага приділяється проблемам правотворення у сфері інтелектуальної власності, службового винахідництва, охорони комерційних позначень, кабельного мовлення і ряду аспектів авторських та суміжних прав у контексті міжнародної охорони інтелектуальної власності.