Інтелектуальна власність: навчальний посібник/ Т.Г.Васильців та ін.

Інтелектуальна власність: навчальний посібник/ Т.Г.Васильців та ін.

Інтелектуальна власність: навчальний посібник/ Т.Г.Васильців та ін. - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. - 252 с.

Навчальний посібник присвячений дослідженню концептуальних характеристик, об’єктів та елементів системи управління правами інтелектуальної власності. Особливу увагу приділено проблемам охорони і захисту результатів інтелектуальної творчої діяльності, її управління та економіки. У навчальному посібнику охарактеризовано роль і значимість розвитку інтелек¬туальної творчої діяльності та комерціалізації її результатів для ефективного функціонування і розвитку суб’єктів господарювання, забезпечення інноваційності та конкурентоспроможності системи національного господарства.