Збірник доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання інтелектуальної власності"