Винаходи за кордоном

Винаходи за кордоном

Мельников, Володимир Михайлович.
Винаходи за кордоном: Практика відомств і судів / В. М. Мельников. - М.: ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2011. - 104 с. - ISBN 978-5-91808-055-9.
 
Представлена ​​практика судів США, Великобританії, інших країн, практика розгляду патентних заявок Європейським патентним відомством і патентним відомством США (зокрема, щодо експертизи заявки на винахід російського заявника). Викладено тлумачення судами критерію «неочевидність». Розглянуто питання оцінки патентоспроможності традиційних знань, деяких біотехнологічних об'єктів, в тому числі питання клонування тварин і людини в патентному і філософському аспекті, а також проблема колізії патентних прав та прав людини.