Часті питання

Винаходи та корисні моделі

Отримання патенту України на винахід (корисну модель) регулюється Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі – Закон) та іншими нормативними документами.

Для отримання патенту на винахід (корисну модель) до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на адресу Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна) необхідно подати заявку на винахід (корисну модель) та сплатити збір за подання заявки.

Для отримання патенту на винахід необхідно також у термін, передбачений Законом, подати клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи та сплатити збір за проведення зазначеної експертизи.

Окрім того, після отримання Рішення про видачу патенту на винахід (корисну модель) в термін, передбачений Законом, необхідно сплатити мито за видачу патенту на винахід (корисну модель) та сплатити збір за публікацію про видачу патенту на винахід (корисну модель).

Згідно з Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» за подання заявки на винахід (корисну модель) сплачується збір, строк і механізм сплати якого визначені у Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 1716 від 23 грудня 2004 року).

За більш детальною інформацією з цього питання Ви можете звернутися до фахівців Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності за тел.: (044) 494-06-63, 494-06-88, 285-85-88, 254-38-13.

Строки і механізм сплати зборів за подання заявки, а також їх розміри визначені у Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 1716 від 23 грудня 2004 року, із змінами та доповненнями.

За більш детальною інформацією з цього питання Ви можете звернутися до фахівців Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності за тел.: (044) 494-06-63, 494-06-88, 285-85-88, 254-38-13.

Заявник може подати клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи (заяву) та документ про сплату збору за її проведення протягом трьох років від дати подання заявки (п.17 Ст.16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

Інша особа також може подати клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи та документ про сплату збору за її проведення після публікації відомостей про заявку, але не пізніше трьох років від дати подання заявки. Проте участі у вирішенні питань щодо заявки інша особа не приймає.

Комп’ютерні програми є об’єктом авторського права й охороняються як літературні твори.

Однак, якщо комп’ютерна програма, коли вона запущена на комп’ютері, здатна забезпечити технічний результат (тобто має технічний характер) та визначає внесок у рівень техніки, вона може бути втіленою в об’єкт винаходу (корисної моделі).

За більш детальною інформацією з цього питання Ви можете звернутися до фахівців Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності за тел.: (044) 494-06-63, 494-06-87.

Так, можна. У разі закінчення строку дії патенту на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель ці об’єкти стають рівнем техніки та можуть вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою. При цьому, слід враховувати, що особисті немайнові права автора винаходу є чинними безстроково.

За діючим законодавством України громадяни України мають право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах виключно після подання такої заявки до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і отримання відомостей про те, що заявлений винахід (корисна модель) не відноситься до державної таємниці (стаття 37 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», зі змінами та доповненнями).

Важливо знати, що недотримання громадянином України вимог статті 37 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», може стати підставою для визнання у судовому порядку патенту недійсним повністю або частково.

Звертайтесь до нашого Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності для отримання фахової консультації.
Тел.: (044) 494-06-63, 494-06-88, 285-85-88, 254-38-13.

Патенти, видані у різних країнах за однією і тією ж пріоритетною заявкою на винахід в Україні, називають патентами-аналогами. Вартість послуги з пошуку патенту-аналогу (1 заявка) становить 860,00 грн (без ПДВ). Максимальний строк надання послуги 10 робочих днів.

Вартість послуг розраховується відповідно до Переліку платних послуг Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності».

Відповіді на всі питання щодо вартості та замовлення послуги можна отримати за тел.: (044) 285-63-00 або e-mail: y.bulaichuk@iii.ua.

Послуга з пошуку повного опису до патенту на винахід певної держави коштує 20 гривень (без ПДВ) за один опис (обсягом до 10 сторінок). У випадку якщо опис перевищує 10 сторінок, замовник має сплатити 2,50 грн (без ПДВ) за кожну наступну сторінку.

Вартість послуг розраховується відповідно до Переліку платних послуг Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності».

Відповіді на всі питання щодо вартості та замовлення послуги можна отримати за тел.: (044) 285-63-00 або e-mail: y.bulaichuk@iii.ua.

Вартість іменного пошуку за назвою певного суб’єкта господарювання чи фізичної особи (власника) залежить від виду об’єкта промислової власності.

Вартість послуг розраховується відповідно до Переліку платних послуг Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності».

Відповіді на всі питання щодо вартості та замовлення послуги можна отримати за тел.: (044) 285-63-00 або e-mail: y.bulaichuk@iii.ua.

Проведення пошуку на винахід (корисну модель) за певною тематикою по Україні коштуватиме 240 гривень за кожний рік. Глибина пошуку, що проводиться, визначається на розсуд замовника.

Вартість послуг розраховується індивідуально, відповідно до Переліку платних послуг Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності».

Відповіді на всі питання щодо вартості та замовлення послуги можна отримати за тел.: (044) 285-63-00 або e-mail: y.bulaichuk@iii.ua.

Так, це можливо. Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» взаємодіє з іншими органами та представниками в сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності, в тому числі із зарубіжними відомствами.

Окрім цього, фахівці відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності відвідують тематичні заходи, участь в яких приймають представники різних сфер бізнесу багатьох країн світу.

Треба враховувати, що для продажу/реалізації своїх прав на об’єкт промислової власності, необхідно мати патент тієї країни, де Ви маєте намір ці права продати/реалізувати.

Так, фахівці Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності допоможуть Вам у підготовці, складанні та реєстрації ліцензійних договорів.

Також Ви можете отримати послуги з аналізу ліцензійних договорів або договорів про передачу прав власності на об’єкти права інтелектуальної власності.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати у відділі забезпечення функціонування фонду громадського користування (ФГК) та консультативної допомоги заявникам за тел.: (044) 254-38-13, 494-06-63, 285-85-88.

Вашій увазі ми пропонуємо проект – «Інтернет-біржу промислової власності» (Біржа) – комунікативний майданчик для всіх учасників ринку інтелектуальної власності.

Інформація про Ваші розробки буде розміщена на сторінці сайту Біржі і вона стане доступною кожному зацікавленому користувачу мережі Інтернет.

Ми допоможемо Вам зробити це у найбільш виразній формі, описуючи всі позитивні якості винаходу.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати у відділі інформаційної підтримки суб’єктів інноваційної діяльності за тел.:
(044) 494-06-60, (044) 494-06-70.

Вартість послуг розраховується індивідуально, відповідно до Переліку платних послуг Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності».

Відповіді на всі питання щодо вартості та замовлення послуги можна отримати за тел.: (044) 285-63-00 або e-mail: y.bulaichuk@iii.ua.

Промислові зразки

Промисловий зразок (ПЗ) – результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.

Під промисловим зразком розуміється декоративний, оформлювальний або естетичний аспект (дизайн) виробу. Під виробами розуміють найрізноманітніші предмети промислового чи кустарного виробництва: технічне обладнання і транспортні засоби, тканини і моделі одягу, ювелірні вироби та іграшки, упаковка і меблі, посуд і харчові продукти, графічні символи і зразки друкарських шрифтів. Міжнародна класифікація промислових зразків включає більше 6600 найменувань виробів.

Патент – це охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і монопольне, виключне право його власника на використання промислового зразка.

Патент потрібен для отримання виключних прав на захист від несанкціонованого копіювання або імітації промислового зразка (ПЗ) третіми особами. Патент потрібен особі, яка збирається всерйоз і надовго працювати на ринку товарів і послуг. Охорона промислового зразка сприяє розвитку ринку продукції і допомагає отримати справедливий прибуток на вкладений капітал.

Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок на власний розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів, а також забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно із Законом порушенням прав власника патенту. Права, які надаються власнику відповідно до патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту.

Не визнаються промисловим зразком: рішення, обумовлені тільки технічною функцією виробу, об'єкти архітектури, друкована продукція як така, об’єкти нестійкої форми, вироби, що суперечать публічному порядку, принципам гуманності і моралі.

Художньо-конструкторському рішенню надається правова охорона в якості промислового зразка в тому випадку, якщо він є новим.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак, представлених на зображеннях виробу і наведених у переліку суттєвих ознак, не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету.

Патент на промисловий зразок діє на території України протягом 10 років з можливістю продовження на 5 років, рахуючи з дати подання заявки на промисловий зразок в установленому законом порядку.

Слід пам’ятати, що протягом зазначених строків для підтримки чинності патенту належить сплачувати щорічні мита.

Заявка складається українською мовою й повинна містити:

 • заяву про видачу патенту – в 1 примірнику;
 • комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета або малюнка), які дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу, – у 2 примірниках;
 • опис промислового зразка – в 1 примірнику;
 • креслення, схему, карту (або в разі потреби пояснення суті промислового зразка, визначення габаритів та співвідношень між розмірами загального вигляду виробу чи його елементами, пояснення ергономічних особливостей зовнішнього вигляду виробу тощо) – в 1 примірнику.

Строки і механізм сплати зборів за подання заявки, а також їх розміри визначені у Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 1716 від 23 грудня 2004 року, із змінами та доповненнями.

За більш детальною інформацією з цього питання Ви можете звернутися до фахівців Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності за тел.: (044) 494-06-63, 494-06-88, 285-85-88, 254-38-13.

Вартість іменного пошуку за назвою певного суб’єкта господарювання чи фізичної особи (власника) залежить від виду об’єкта промислової власності.

Вартість послуг розраховується відповідно до Переліку платних послуг Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності».

Відповіді на всі питання щодо вартості та замовлення послуги можна отримати за тел.: (044) 285-63-00 або e-mail: y.bulaichuk@iii.ua.

Вартість проведення патентного пошуку на промислові зразки залежить від терміну надання послуги. Для зручності замовників пропонується як звичайний пошук, так і терміновий.

В результаті замовник отримає звіт з наданням тотожних та схожих патентів на промислові зразки за певним підкласом.

Вартість послуг розраховується відповідно до Переліку платних послуг Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності».

Відповіді на всі питання щодо вартості та замовлення послуги можна отримати за тел.: (044) 285-63-00 або e-mail: y.bulaichuk@iii.ua.

Строки і механізм сплати зборів за подання заявки, а також їх розміри визначені у Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 1716 від 23 грудня 2004 року, із змінами та доповненнями.

За більш детальною інформацією з цього питання Ви можете звернутися до фахівців Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності за тел.: (044) 494-06-63, 494-06-88, 285-85-88, 254-38-13.

Так, це можливо. Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» взаємодіє з іншими органами та представниками в сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності, в тому числі із зарубіжними відомствами.

Окрім цього, фахівці відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності відвідують тематичні заходи, участь в яких приймають представники різних сфер бізнесу багатьох країн світу.

Треба враховувати, що для продажу/реалізації своїх прав на об’єкт промислової власності, необхідно мати патент тієї країни, де Ви маєте намір ці права продати/реалізувати.

Так, фахівці Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності допоможуть Вам у підготовці, складанні та реєстрації ліцензійних договорів.

Також Ви можете отримати послуги з аналізу ліцензійних договорів або договорів про передачу прав власності на об’єкти права інтелектуальної власності.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати у відділі забезпечення функціонування фонду громадського користування (ФГК) та консультативної допомоги заявникам за тел.: (044) 254-38-13, 494-06-63, 285-85-88.

Вашій увазі ми пропонуємо проект – «Інтернет-біржу промислової власності» (Біржа) – комунікативний майданчик для всіх учасників ринку інтелектуальної власності.

Інформація про Ваші розробки буде розміщена на сторінці сайту Біржі і вона стане доступною кожному зацікавленому користувачу мережі Інтернет.

Ми допоможемо Вам зробити це у найбільш виразній формі, описуючи всі позитивні якості винаходу.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати у відділі інформаційної підтримки суб’єктів інноваційної діяльності за тел.:
(044) 494-06-60, (044) 494-06-70.

Вартість послуг розраховується індивідуально, відповідно до Переліку платних послуг Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності».

Відповіді на всі питання щодо вартості та замовлення послуги можна отримати за тел.: (044) 285-63-00 або e-mail: y.bulaichuk@iii.ua.

Торговельні марки

Торговельна марка, знак для товарів і послуг, торговельний знак по суті своїй позначають одне й теж поняття, в усіх випадках мова йде про торговельну марку, що відноситься до об’єктів права інтелектуальної власності згідно зі статтею 420 Цивільного кодексу України.

Поняття логотипу та бренду потребують дещо іншого тлумачення, відмінного від просто торговельної марки, тому радимо звертатися за допомогою до фахівців Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності за тел.: (044) 254-38-13, 494-06-63, 285-85-88.

Використання компанією свого комерційного (фірмового) найменування не потребує обов’язкового подання заявки для отримання охоронного документа. Але, якщо назва вашої компанії використовується у торговельній марці як її частина, захист цілком можливий.

Більше з цього питання Вам розкажуть фахівці Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності за тел.:
(044) 254-38-13, 494-06-63, 285-85-88.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво України на знак для товарів і послуг є офіційним охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом – Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Згідно з Правилами складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг для подання заявки на торговельну марку подається заява про реєстрацію знака, яка містить, зокрема:

 • зображення знака, що заявляється;
 • перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП;
 • документ про сплату збору за подання заявки;
 • інші документи (за потреби).

Строки і механізм сплати зборів за подання заявки, а також їх розміри визначені у Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 1716 від 23 грудня 2004 року, із змінами та доповненнями.

За більш детальною інформацією з цього питання Ви можете звернутися до фахівців Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності за тел.: (044) 494-06-63, 494-06-88, 285-85-88, 254-38-13.

Замовити інформаційний пошук на тотожність та схожість позначення може будь-яка фізична або юридична особа.

Інформаційний пошук на тотожність та схожість позначення проводиться протягом 3 або 7 робочих днів з дати отримання коштів Відділенням патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності.

За більш детальною інформацією з цього питання Ви можете звернутися до фахівців Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності за тел.: (044) 494-06-63, 494-06-88, 285-85-88, 254-38-13.

Вартість інформаційного пошуку на тотожність та схожість позначення залежить від виду позначення (словесне, зображувальне, комбіноване), від кількості класів МКТП та терміну виконання.

Вартість послуг розраховується відповідно до Переліку платних послуг Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності».

Відповіді на всі питання щодо вартості та замовлення послуги можна отримати за тел.: (044) 285-63-00 або e-mail: y.bulaichuk@iii.ua.

Для уникнення відмови в реєстрації ТМ перед подачею заявочних матеріалів бажано провести попередній інформаційний пошук на тотожність та схожість.

Для замовлення пошуку Вам необхідно звернутись з листом-замовленням до Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності (y.bulaichuk@iii.ua або факс: (044) 494-05-89, в якому вказати:

 • зображення торговельної марки;
 • перелік товарів та/або послуг, згрупованих по класах МКТП;
 • повне найменування замовника (назва компанії, юридична адреса, свідоцтво платника ПДВ, контактна інформація, паспортні дані (для фізичної особи)).

Власник свідоцтва України на знак для товарів і послуг (торговельну марку) може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору (пункт 7 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Фахівці Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності допоможуть Вам у підготовці, складанні та реєстрації ліцензійних договорів. Також Ви можете отримати послуги з аналізу ліцензійних договорів або договорів про передачу прав власності на об’єкти права інтелектуальної власності.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати у відділі забезпечення функціонування фонду громадського користування (ФГК) та консультативної допомоги заявникам: (044) 254-38-13, 494-06-63, 285-85-88.

Переглянути таку інформацію Ви можете на сторінках нашого проекту – «Інтернет біржа промислової власності» – комунікативному майданчику для всіх учасників ринку інтелектуальної власності.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати у відділі інформаційної підтримки суб’єктів інноваційної діяльності, зателефонувавши за номером: 044) 494-06-60, 044) 494-06-70.

Продаж торговельної марки (знаку для товарів і послуг) здійснюється шляхом оформлення повної передачі прав власності на знак. До Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України подається заява встановленого зразка, договір про передачу права власності на знак і квитанція про сплату відповідного збору за опублікування. Відомості про передачу права власності публікуються в Офіційному бюлетені «Промислова власність».

Допомога в оформленні документів щодо передачі прав інтелектуальної власності надається фахівцями Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності, тел.: (044) 254-38-13, 494-06-63, 285-85-88.

Так, фахівці Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності допоможуть Вам у підготовці, складанні та реєстрації ліцензійних договорів.

Також Ви можете отримати послуги з аналізу ліцензійних договорів або договорів про передачу прав власності на об’єкти права інтелектуальної власності.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати у відділі забезпечення функціонування фонду громадського користування (ФГК) та консультативної допомоги заявникам за тел.: (044) 254-38-13, 494-06-63, 285-85-88.

Авторське право та суміжні права

Об’єктами авторського права є твори науки, літератури і мистецтва, зазначені (невичерпно) у статті 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Авторське право на твір виникає з моменту його створення. Для його виникнення і здійснення не потрібна реєстрація твору або яке-небудь інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.

Державна реєстрація – це процес юридичного підтвердження факту створення твору. Здійснивши таку реєстрацію, Вам буде легше довести, що Ви першим створили твір і що Ви є його автором.

В результаті створення твору науки, літератури і мистецтва його автор отримує ряд суб’єктивних прав як немайнового, так і майнового характеру. Ці права традиційно називаються монопольними, тобто такими, які належать тільки визначеній законом особі і виключають можливість розпоряджатися ними будь-якій іншій особі. Згідно із Законом до особистих немайнових прав належать право авторства, право на ім'я, право на псевдонім і право на захист репутації автора. Ці права охороняються безстроково. Вони є не відчужуваними від особи автора і не можуть передаватися іншим.

Первинним суб’єктом, якому належить авторське право, є автор твору. Суб’єктами авторського права є автори творів, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.

Автор твору може передати права на твір іншій особі повністю чи частково на основі авторського договору. Договірна форма передачі прав на твір і прав на його використання забезпечує правову охорону особистих немайнових і майнових прав автора на твір.

Так, можна. Крім цього, пошук можливо здійснити як самостійно, так і з залученням фахівців Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності.

Фахівці відділу патентно-інформаційних послуг у сфері інтелектуальної власності детально розкажуть Вам про всі способи здійснення пошуку, допоможуть і вкажуть на можливі складнощі при самостійному пошуку.

Так, фахівці Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності допоможуть Вам у підготовці, складанні та реєстрації ліцензійних договорів.

Також Ви можете отримати послуги з аналізу ліцензійних договорів або договорів про передачу прав власності на об’єкти права інтелектуальної власності.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати у відділі забезпечення функціонування фонду громадського користування (ФГК) та консультативної допомоги заявникам за тел.: (044) 254-38-13, 494-06-63, 285-85-88.