Проект підтримки малого та середнього бізнесу - Pre-diagnostic

В період турбулентності і непередбачуваності економічних процесів, загострених конкуренцією, бізнес потребує підтримки. Саме тому, на базі УКРПАТЕНТУ, запроваджено проект підтримки бізнесу - Pre-diagnostic.

PRE-DIAGNOSTIC - розробка і реалізація прибуткового ресурсу бізнесу від використання прав на об’єкти інтелектуальної власності (ІВ).

 • Як вигідно презентувати свій бізнес для пошуку інвесторів?
 • Внесення об’єктів ІВ до статутного капіталу підприємства, що збільшує комерційну цінність бізнесу

 • Терміново потрібні кошти для бізнесу?
 • Використання об’єктів ІВ як застави для одержання кредитів від фінансових установ

Однією з привілей використання об’єктів ІВ (нематеріальних активів) в господарському обігу та повноцінного відображення їх у бухгалтерському обліку є

Зменшення податку на прибуток підприємства, за рахунок зменшення оподатковуваної бази на величину амортизації нематеріальних активів

Цінність активів бізнесу полягає в їх відповідності потребам ринку, якщо вони не співпадають з вимогами часу, то для бізнесу такі активи є скоріше пасивами.

Спеціалісти у сфері інтелектуальної власності, економіки, фінансів, аналітики, в процесі проведення Pre-diagnostic допоможуть Вам:

 • ідентифікувати потенційні об’єкти ІВ – технології, продукти, послуги;
 • підтвердити правомірність віднесення певних видів активів до складу нематеріальних активів, відповідно до прийнятої облікової політики;
 • відобразити в бухгалтерському обліку комерційне використання нематеріальних активів та оподаткування операцій з ними;
 • укласти з працівниками та третіми особами договори про конфіденційність та комерційну таємницю, ліцензійні договори, договори про передачу виключних майнових прав на об’єкти ІВ.

Pre-diagnostic розкриває:

 • Потенційну потребу в продуктах та послугах вашого бізнесу, з урахуванням особливостей ринку та існуючих технологій;
 • Останні технічні досягнення конкурентів, шляхом моніторингу патентної інформації;
 • Бар'єри на шляху при виході на внутрішній і зовнішній ринок та ідентифікує нові ринкові можливості;
 • Альтернативи щодо створення нових або поліпшення існуючих товарів та послуг;
 • Можливості придбання ліцензій, необхідних для розвитку вашого бізнесу та пошуку нових постачальників.

Завантажити презентацію 2018р. (PPT, 2 МБ)