Перелік патентної документації на CD-ROM та DVD

Станом на 15 травня 2015 року

Країна
(відомство)

Назва продукту

Зміст

Носій

Ретроспек-
тивність

Австрія

ESPACE-AT

Описи та бібліографічні дані патентів Австрії

CD-ROM

з 1993

ВОІВ

ESPACE-OAPI

Патентні документи Африканської організації інтелектуальної власності (OAPI)

CD-ROM

1966-1992

Білорусь

CISPATENT

ESPACE

Описи та бібліографічні дані патентних документів

CD/ DVD- ROM

з 2002

CISPATENT ACCESS

Бібліографічні дані та реферати описів винаходів до патентів

CD/ DVD- ROM

з 2002

ЄАПВ

CISPATENT

ESPACE

Реферати та описи до євразійських патентів

CD/ DVD- ROM

з 2002

CISPATENT ACCESS

Бібліографічні дані та реферати описів винаходів до євразійських патентів

CD/ DVD- ROM

з 2002

ЄПВ

ESPACE-ACCESS

Бібліографічні дані та реферати європейських заявок та заявок РСТ

CD-ROM

1978-2009

Сайт**

з 2010

ESPACE-EP-A

Описи до європейських заявок

CD-ROM

1978-2004

ESPACE- EP

Описи та бібліографічні дані європейських заявок і патентів

DVD

2005-2009

Сайт**

з 2010

ЄПВ

у співробіт-ництві з відомствами відповідних країн

ESPACE

ACCESS-EUROPE

Бібліографічні дані (за наявності – реферати) патентних документів Великої Британії, Швейцарії, Люксембургу, Нідерландів, Бельгії, Португалії (з 1995р.)

CD-ROM

1978-2004

ESPACE

ACCESS-EPC

(замість ESPACE

ACCESS-EUROPE)

Бібліографічні дані патентних документів 30 країн-членів ЄПО

(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR, HU,IE,IS,IT,LT,LV,LU,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR)

DVD

2005-2009

Сайт**

з 2010

ЄПВ, ВОІВ

GLOBALPAT

Реферати патентних документів Великої Британії, Німеччини, Франції, Швейцарії, США, ЄПВ та РСТ

CD-ROM

1971-2003

Велика Британія

ESPACE-UK

Описи до патентних заявок Великої Британії

CD-ROM

з 2005

Вірменія

CISPATENT

ESPACE

Описи та бібліографічні дані патентних документів

CD/ DVD- ROM

з 2002

CISPATENT ACCESS

Бібліографічні дані та реферати описів винаходів до патентів

CD/ DVD- ROM

з 2002

Грузія

CISPATENT

ESPACE

Описи та бібліографічні дані патентних документів

CD/ DVD- ROM

з 2002

CISPATENT ACCESS

Бібліографічні дані та реферати описів винаходів до патентів

CD/ DVD- ROM

з 2002

Казахстан

CISPATENT

ESPACE

Описи та бібліографічні дані патентних документів

CD/ DVD- ROM

з 2002

CISPATENT ACCESS

Бібліографічні дані та реферати описів винаходів до патентів

CD/ DVD- ROM

з 2002

Канада

Canadian Patents

Дані титульної сторінки та описи до патентів на винаходи

CD-ROM

2000,

з 2002

Canadian Patent

Applications

Дані титульної сторінки та описи до заявок на винаходи

CD-ROM

1999-2000,

з 2002

Киргизстан

Описания изобретений к патентам

Описи та бібліографічні дані патентних документів

CD-ROM

1995-1999,
на CISPATENT

CISPATENT

ESPACE

Описи та бібліографічні дані патентних документів

CD/ DVD- ROM

з 2002

CISPATENT ACCESS

Бібліографічні дані та реферати описів винаходів до патентів

CD/ DVD- ROM

з 2002

Китай

China Patent Applications

Описи до заявок

CD-ROM

2002

DVD

2003-2010

CNPATЕ ACCESS

Реферати патентних заявок

CD-ROM

з 1985

DVD

з 2003

Країни Східної і Центральної Європи

ESPACE-PRECES

Патентні документи Болгарії, Чеської Республіки, Угорщини, Румунії, Словаччини, Польщі, Литви, Латвії

CD-ROM

1993-2000,

2004-2009

Сайт**

з 2010

ESPACE

ACCESS-PRECES

Пошуковий диск до ESPACE-PRECES

CD-ROM

1993-1999,

2005-2009

Сайт**

з 2010

TRACES

Торговельні марки країн Східної і Центральної Європи (Болгарія, Чеська Республіка, Угорщина, Румунія)

CD-ROM

1999- №1 2000,
2005-2009

Сайт**

з 2010

Мексика

CD-BANAPA

Бібліографічні дані та реферати патентних документів

CD-ROM

1980-1992

Молдова

INFOINVENT

Бібліографічні дані патентів на винаходи

CD-ROM

з 1993-2010

CISPATENT

ESPACE

Описи та бібліографічні дані патентних документів

CD/ DVD- ROM

з 2002

CISPATENT ACCESS

Бібліографічні дані та реферати описів винаходів до патентів

CD/ DVD- ROM

з 2002

Німеччина

DEMAS

Торговельні марки Німеччини

CD-ROM

1996-2005

Сайт**

з 2006

DEPAROM-ACT

Описи та бібліографічні дані патентних документів Німеччини A, C, T

CD-ROM

1995-05.2011

Сайт**

з 06.2011

DEPAROM-KOMPAKT

Бібліографічні дані та реферати (за наявності) заявок і патентів Німеччини

CD-ROM

1991-2004

DEPAROM-U

Описи та бібліографічні дані патентних документів Німеччини (корисні моделі)

CD-ROM

1995-05.2011

Сайт**

з 06.2011

ESPACE-DE

Патентні документи Німеччини A, C, T, U

CD-ROM

1991 (з 2-ої пол.)-1994

Російська Федерація

Патенты России

Описи винаходів до авторських свідоцтв СРСР та патентів РФ

DVD

1924-1993

Патенты России

Описи до російських патентів

CD-ROM

1994-2001,

2005-2012

DVD

з 10.2012-2013

Рефераты патентов России

Реферати російських патентів

CD-ROM

1994-2001

CISPATENT

ESPACE

Описи та бібліографічні дані патентних документів

CD/ DVD- ROM

з 2002

CISPATENT ACCESS

Бібліографічні дані та реферати описів винаходів до патентів

CD/ DVD- ROM

з 2002

Сербія

Патенти Granted Patents RS B.

Мали патенти Petty Patents

RS MP

Описи до патентів

CD-ROM

2007- 2012

Словенія

ESPACE-SI

Бібліографічні дані патентних документів Словенії

CD-ROM

з 1998

Сайт**

з 2010

Сполучені Штати Америки

USAPAT

Описи до патентів США

DVD

1790-2011

Сайт**

з 2012

US Patent Search

(MicroPatent)

Реферати патентів США

CD-ROM

1975-2001

Таджикистан

CISPATENT

ESPACE

Описи та бібліографічні дані патентних документів

CD/ DVD- ROM

з 2002

CISPATENT ACCESS

Бібліографічні дані та реферати описів винаходів до патентів

CD/ DVD- ROM

з 2002

Узбекистан

CISPATENT

ESPACE

Описи та бібліографічні дані патентних документів

CD/ DVD- ROM

з 2002

CISPATENT ACCESS

Бібліографічні дані та реферати описів винаходів до патентів

CD/ DVD- ROM

з 2002

Україна

Винаходи в Україні

Бібліографічні дані, реферати, формули та описи до патентів України

CD-ROM

з 2005

CISPATENT

ESPACE

Описи та бібліографічні дані патентних документів

CD/ DVD- ROM

з 2002

CISPATENT ACCESS

Бібліографічні дані та реферати описів винаходів до патентів

CD/ DVD- ROM

з 2002

Франція

BREF

Бібліографічні дані та реферати патентних заявок Франції, ЄПВ та РСТ

CD-ROM

1978-2007

Сайт**

з 2008

COSMOS

Описи до патентних заявок Франції

CD-ROM

1992-2007

ESPACE FR-A

(замість COSMOS)

Заявки на патенти на винаходи та свідоцтва про корисність, видані у Франції

DVD

2008-2010 (щоквартальний)

Сайт**

з 2011

Швейцарія

ESPACE-CH

Описи до патентів Швейцарії

CD-ROM

1993-2008

Сайт**

з 01.01.2009

Японія

A&U

Описи до нерозглянутих заявок на винаходи та корисні моделі

CD-ROM

1994-2002,

2004-2005

А Published Unexamined Patent Applications

Опубліковані нерозглянуті патентні заявки

DVD

з 2006 – 05.2015

U Published Registered Utility Model Applications

Опубліковані заявки на зареєстровані корисні моделі

DVD

з 2006 – 05.2015

B&Y Japanese Patent and Registered Utility Model Specifications

Описи до патентів та зареєстрованих корисних моделей

CD-ROM

1994-2002,

з 2004

DVD

з 2006 – 05.2015

PAJ CD-ROMPatent Abstracts of Japan Unexamined Applications

Англомовні реферати нерозглянутих патентних заявок

CD-ROM

з 1998 – 05.2015

PAJ CD-ROM INDEX

Patent Abstracts of Japan Unexamined Applications

Покажчик до англомовних рефератів нерозглянутих патентних заявок

CD-ROM

з 1998 – 05.2015

* – за винятком офіційних бюлетенів “Перелік офіційних бюлетенів промислової власності, наявних у ФГК”

** – дивись “Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті”