Українські фахівці обговорили питання МКТП

Українські фахівці обговорили питання МКТПЗ 28 квітня по 2 травня 2014 року в Женеві, Швейцарська Конфедерація, відбулася 24-а сесія Комітету експертів Ніццького союзу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – Комітет експертів) Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ).

У роботі сесії взяли участь фахівці 26 відомств промислової власності, представники семи країн-спостерігачів, а також чотирьох міжурядових та однієї неурядової організацій.

До складу делегації України увійшли працівники Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – ДП «УІПВ») – головний експерт відділу формальної експертизи заявок на знаки для товарів і послуг відділення експертизи заявок на позначення та промислові зразки Марина Власенко та головний фахівець відділу патентної інформації відділення патентно-інформаційного забезпечення Вікторія Грищенко.

Порядок денний 24-ї сесії Комітету експертів передбачав роботу над низкою актуальних питань, зокрема:

  • розгляд пропозицій щодо внесення змін і доповнень до МКТП;
  • аналіз та обговорення результатів опитування, яке проводилося Міжнародним бюро (МБ) ВОІВ, стосовно нової електронної публікації Ніццької класифікації (NicePub);
  • розгляд пропозицій стосовно Таксономії (Taxonomy) як інструмента для пошуку (зокрема, окреслення принципів, за якими передбачається в подальшому визначати сортувальні слова) та опрацювання пропозицій щодо вдосконалення здійснення пошуку з точки зору зручності для користувачів.

Особливу увагу учасники приділили питанню внесення до МКТП специфічних формулювань товарів і послуг, запропонованих окремими відомствами. Йшлося про особливості використання цих формулювань у національній практиці та брак такої практики в інших країнах.
Упродовж засідання обговорювалися й теми, які були предметом розгляду попередньої 23-ї сесії Комітету експертів. Зокрема, розглядалися питання вироблення єдиної практики класифікування певних послуг та приведення у відповідність формулювань товарів однієї подібної групи з метою уніфікації термінології.

Українські фахівці обговорили питання МКТПКрім того, учасники зустрічі детально проаналізували проблемні ситуації, що виникають під час класифікування. Вивчення таких ситуацій особливо важливе з огляду на швидкий розвиток промисловості та стрімке зростання попиту на окремі групи товарів.

Пропозиції щодо перегляду принципів класифікування окремих груп товарів спричинили жваву дискусію, у якій брали активну участь представники Відомства з гармонізації на внутрішньому ринку (товарні знаки та промислові зразки) – OHIM. Вони, зокрема, загострили увагу присутніх на можливих негативних наслідках і певних труднощах, що можуть постати перед заявниками під час подання заявки після запровадження змін у принципах класифікування різних версій чинної редакції.

За результатами роботи сесії було вирішено:

  • прийняти пропозиції делегацій відомств Китайської Народної Республіки, Французької Республіки, Федеративної Республіки Німеччини, Японії, Мексиканських Сполучених Штатів, Королівства Нідерландів, Королівства Норвегії, Російської Федерації, Королівства Швеції, Швейцарської Конфедерації, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки стосовно внесення нових формулювань товарів і послуг до МКТП, які увійдуть до версії 2015 року 10-ї редакції;
  • провести із залученням представників патентних відомств усіх зацікавлених країн дослідження щодо так званого класичного виробництва та виробництва на замовлення, ініційованих відомством Швейцарської Конфедерації;
  • продовжити розгляд питання стосовно нових принципів групування товарів на наступній 25-й сесії Комітету експертів;
  • продовжити обговорення на e-forum питання щодо вдосконалення Таксономії та додатково пропонувати ілюстрації, які можуть допомогти заявникам в ідентифікації товарів і послуг, особливо національних, для завантаження цих ілюстрацій у пояснення (так звані інформаційні вікна).

Додатково до порядку денного було включено робочі обговорення з фахівцями низки патентних відомств та міжурядових організацій питань, пов’язаних з проблемами, які постають під час перекладу формулювань товарів і послуг у процесі пошуку відповідності запропонованого до внесення формулювання нормам національної мови та специфікації товарів/послуг у відповідних країнах. Таке обговорення дає підґрунтя для подальшого аналізу та формування в найближчій перспективі шляхів розв’язання зазначених проблем з урахуванням досвіду відомств інших країн.

Участь делегації України в зазначеному засіданні Комітету експертів надала можливість українським фахівцям долучитися до обговорення актуальних для України питань стосовно процедури оновлення та запровадження щорічних версій 10-ї редакції МКТП.

Працівники ДП «УІПВ» ознайомилися з найновішою інформацією про зміни та доповнення, запропоновані для внесення до версії 2015 року 10-ї редакції МКТП, і враховуватимуть їх у подальшій роботі з перекладу та запровадження МКТП (10-2015). Отримання свіжих даних дозволить оперативно опрацювати зміни та доповнення, які будуть внесені до МКТП (10-2015), провести їх детальний аналіз, використати зазначену інформацію під час роботи з уніфікації та уточнення перекладу формулювань товарів і послуг, запропонованих до внесення, з наявними в українськомовній версії МКТП (10-2014) відповідно до рівня техніки, сучасного стану розвитку загальносвітової сфери торгівлі та послуг і норм сучасної лексики української мови.

Крім того, українські фахівці отримали нагоду проаналізувати пропозиції, внесені відомствами інших країн, та розглянути необхідність подальшої участі у внесенні пропозицій та їх обговоренні на e-forum; ознайомитися з досвідом відомств інших країн щодо користування NicePub, що надасть можливість удосконалити інформаційно-довідкову систему наступної версії МКТП в перекладі українською мовою, яка розміщуватиметься на веб-порталі Державної служби інтелектуальної власності України та на веб-сайті ДП «УІПВ»; оцінити зручність користування Таксономією, що, у свою чергу, надасть можливість проаналізувати доцільність упровадження цього нового інструмента для пошуку, тощо.

Коментуючи результати роботи сесії, Марина Власенко зазначила:
– У сучасному світі в умовах значного розмаїття товарів і послуг не всі товари чи послуги можуть бути внесені до МКТП. Для мене як для експерта залучення нових сучасних товарів/послуг значно сприяє полегшенню проведення експертизи, оскільки в заявника розширюється вибір серед тих чи інших товарів/послуг, залучених у класифікатор.

Тобто заявник, користуючись чинною українською редакцією МКТП, має можливість проаналізувати та знайти необхідні йому товари/послуги, які в подальшому будуть використовуватися під торговельною маркою. Що ж стосується специфічних нових товарів/послуг, які не користуються в нашій країні попитом, то вони є так само важливими, адже в Україні реєструється безліч міжнародних заявок.

Тому залучення нових товарів/послуг надає можливість експерту уникнути невизначених висловів та загальних формулювань. Тим самим робота експерта значною мірою прискорюється під час класифікування. А отже, і строк отримання свідоцтва заявником помітно скорочується. До того ж залучення нових товарів/послуг сприяє розвитку сфери інтелектуальної власності.

Набутий під час роботи сесії досвід неоціненний. Він допоможе українським фахівцям оперативно опрацювати та застосувати прийняті зміни, а також розвивати та вдосконалювати українську версію класифікації. Це, безумовно, сприятиме підвищенню професійного рівня експертів українського відомства, – підсумувала Марина Власенко.

Джерело: uipv.org