Навіщо потрібна реєстрація торгової марки?

Найбільш поширеним і часто використовуваним об’єктом інтелектуальної власності є торгова марка (або знак для товарів і послуг). Кількість зареєстрованих торгових марок у світі незабаром перевищить позначку в 30 мільйонів (більше 25 млн – 2013). Темпи зростання цього показника вельми істотні – приблизно 1 мільйон зареєстрованих знаків на рік.

Такі цифри говорять самі за себе – реєстрації торговельних марок приділяють увагу абсолютно всі компанії, за винятком локального мікробізнесу. Питання «реєструвати чи ні?» вирішується в той самий момент, коли керівник підприємства, поглиблюючись в суть даного виду інтелектуальної власності, розуміє переваги, які забезпечує реєстрація знака для товарів і послуг. Коротко такі вигоди можна описати таким чином:

 • виділення Вашої компанії та її продукції серед конкурентів;
 • зростання репутації Вашої компанії;
 • гарантія якості Вашого товару і бізнесу, посилення позитивного іміджу та престижу;
 • гарантія ексклюзивності використання складових Вашої ТМ (назва, логотип, слоган) на ринку для даних товарів і послуг;
 • юридичний захист і вагомість у випадку судових розглядів;
 • охорона Ваших товарів і послуг від незаконної імітації та контрафакту (внесення до митного реєстру);
 • збільшення вартості компанії в процесі «розкрутки» бренду;
 • можливість продажу або передачі частини прав на використання торговельної марки за матеріальну винагороду;
 • можливість реєстрації домену порядку «.ua».

Детальніше найбільш важливі аргументи на користь реєстрації торговельної марки описані нижче.

Зареєстрована торгова марка є гарантією надійності та підтверджує високу репутацію Вашої компанії для споживача

Торгова марка символізує і вирізняє якість товарів або послуг компанії серед інших учасників ринку, дозволяючи споживачам розрізняти товари різних виробників один від одного і вибирати між конкурентною продукцією.

Торгова марка, по суті, є найціннішим капіталом підприємства, і нехтування її захистом можна порівняти з відмовою банку від використання сейфа для зберігання своїх активів. Кращим доказом вагомості реєстрації торгової марки є вартість відомих брендів, що може сягати десятків мільярдів доларів США. Особливе значення торгова марка має в умовах високої конкуренції та перенасичення ринку, а саме такими властивостями, за винятком невеликої кількості монополій, і характеризуються наразі світові ринки. З часом торгова марка починає працювати на власника, підвищуючи попит і вартість виготовленої продукції.

Підтримання високого рівня репутації своєї торгової марки, рекламні кампанії та інші заходи, спрямовані на формування у свідомості споживачів позитивного іміджу товарного знака, потребують значних сил, часу і капіталовкладень. І якщо такі вкладення залишити без відповідного захисту у вигляді реєстрації, їх, безсумнівно, захочуть використовувати конкуренти.

Реєстрація торгової марки як спосіб захисту від недобросовісних конкурентів

Навіщо платити більше? Приблизно так міркують деякі недобросовісні суб’єкти ринку, які випускають свої товари з порушенням прав на відомі торгові марки інших компаній. Якщо Ви не зареєстрували торгову марку, яку використовуєте для своєї продукції, то хтось інший рано чи пізно зробить це. У такому випадку Вам доведеться витратити чимало зусиль і коштів, щоб відновити справедливість. Наведемо приклад ситуації, коли офіційні дистриб’ютори відомих іноземних фірм – власників популярних в інших країнах торгових марок – не змогли зареєструвати товарний знак у певній країні, оскільки їх випередили недобросовісні конкуренти. Саме з цієї причини нині великі світові бренди реєструють свої торгові марки в усіх класах МКТП і в усіх регіонах, що потенційно можуть стати ринками відповідних товарів або послуг. Таким чином, будь-яка компанія, яка своєчасно не зареєструвала торгову марку, стає «ціллю» недобросовісних конкурентів і може втратити своїх клієнтів і результати всіх попередніх зусиль з просування на ринку, або і зовсім частину ринку.

Реєстрація торгової марки надає можливість захистити себе від контрафакту шляхом внесення її до митного реєстру

Підроблена або контрафактна продукція завдає істотних збитків як споживачам, які витрачають значні кошти на неякісні товари і використовуючи їх можуть навіть заподіяти шкоди власному здоров’ю, так і виробникам оригінальної продукції. Саме на репутацію останнього припадає найсильніший удар, адже виробник заробляв її упродовж років і витратив на це величезні кошти. Також підроблені товари часто на порядок дешевші за оригінал, що стає причиною значного зниження прибутку від продажу оригінальних товарів власників торгових марок. У зв’язку з цим важливо завчасно подбати про належний захист торгової марки та репутації своєї компанії.

В Україні на державному та законодавчому рівнях вживають заходи, спрямовані на боротьбу з підробленими товарами та їхніми виробниками. Власники торгових марок також мають необхідні механізми для захисту своїх порушених прав. Основними інструментами є такі:

 • звернення до Державної служби інтелектуальної власності України;
 • постійний моніторинг порушень прав інтелектуальної власності з метою виявлення осіб правопорушників та суб’єктів, діяльність яких потенційно може призвести до порушення прав інтелектуальної власності;
 • звернення до органів Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, застосування штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
 • звернення до правоохоронних органів з метою притягнення порушників до кримінальної відповідальності, застосування штрафів, конфіскація та знищення контрафактної продукції, а також засобів її виробництва;
 • звернення до суду із заявою та позовом з метою накладення арешту на контрафактні товари; припинення виробництва, ввезення та розповсюдження контрафактної продукції, в т. ч. з неправомірно зареєстрованими позначеннями, подібними до ступеня змішання з раніше зареєстрованою власною торговою маркою; припинення порушення прав інтелектуальної власності та залучення порушників до цивільно-правової відповідальності; відшкодування завданих збитків;
 • включення об’єктів інтелектуальної власності до Державного митного реєстру з метою запобігання пропуску через митний кордон України продукції, виробництво якої було здійснено з порушенням прав інтелектуальної власності.

Методи захисту порушених прав власників торговельних марок різноманітні. Вони можуть застосовуватися окремо і комплексно, що робить їх ще більш ефективними.

Однак для того, щоб можна було реагувати на поставки контрафактних товарів, необхідно спочатку мати можливість їх виявити. Для цього власникові торговельної марки потрібно здійснити реєстрацію об’єктів права своєї інтелектуальної власності у Митному реєстрі України.

Для реєстрації торгової марки в митному реєстрі необхідно надати до Міністерства доходів і зборів України, до складу якого увійшла Державна митна служба України, наступне:

 • пакет необхідних документів;
 • перелік товарів, які необхідно відстежувати, та їхніх кодів згідно з УКТЗЕД;
 • зразки або якісні фотографії оригінальних і (за наявності) контрафактних товарів;
 • дані про відомі правовласнику шляхи поставок контрафактних товарів та про потенційних порушників.

Реєстрація об’єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі здійснюється на півроку чи на рік. Ця процедура в даний час безкоштовна, ніякі грошові застави не вносяться, інші еквівалентні гарантії не здійснюються (раніше була передбачена застава у розмірі 1000 євро).

Після реєстрації торгової марки в митному реєстрі всі митні органи України у разі надходження до них заяви для митного оформлення товарів, що містять ознаки використання цієї торгової марки, зобов’язані повідомляти про це власника торгової марки або його представника. При цьому окремі митні органи за наявності ознак можливого порушення прав інтелектуальної власності призупиняють митне оформлення таких товарів до отримання від власника торгової марки відповідної згоди (або заперечення). Порядок, строки та можливі наслідки цього призупинення регламентує стаття 399 Митного кодексу України.

Отже, за умови щоденного зростання розповсюдження підроблених товарів, значна частина яких надходить в Україну з-за кордону (Китай, Тайвань), необхідно завчасно подбати про захист оригінальних товарів і торгових марок від можливих порушень з боку недобросовісних конкурентів, що дозволить мінімізувати фінансові витрати та збитки для суб’єктів українського бізнесу.

До чого тут реєстрація торгової марки? Усе просто: лише зареєстрований знак для товарів і послуг може бути внесений до митного реєстру.

Реєстрація торгової марки для отримання домену «.ua»

На сьогоднішній день кількість користувачів Інтернет-мережі досягло позначки в 2,5 мільярди осіб. У багатьох розвинених країнах Інтернетом користується майже 70 % населення (в Україні – 33,7 % станом на 2012 рік). Не мати представництва в Інтернет-мережі у наш час – це просто «злочин» щодо прибутку компанії! Колись Білл Гейтс сказав: «Через 10 років залишиться всього два типи компанії: ті, які в Інтернеті, і ті, які пішли з ринку».

Загальновідомо, що домен першого або другого рівня має низку переваг перед доменом третього або, наприклад, п’ятого рівня: викликає більшу довіру у користувачів, коротший та легше запам’ятовується, сприяє формуванню іміджу бренду і т. п.

Згідно з чинним законодавством України домен першого рівня «.ua», доменні імена виду firma.ua можуть делегуватися лише зареєстрованим власникам прав на відповідні знаки для товарів і послуг (якщо це словесна торгова марка, то її словесна частина повинна збігатися з бажаним доменним ім’ям), а також на торгові марки, зареєстровані за Мадридською системою. Таким чином, реєстрація домену в зоні «.ua» можлива лише за наявності:

 • свідоцтва України на знак для товарів і послуг, виданого Державною службою інтелектуальної власності України;
 • договору про передачу права власності на знак для товарів і послуг або ліцензійної угоди з правовласником знака, зазначеним у свідоцтві.