Надходження до ФГК ІII квартал 2013 року

Фонд патентної документації громадського користування (ФГК) Філії «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг» ДП «УІПВ» протягом III кварталу 2013 року поповнився патентною документацією на паперовому та електронному носіях, одержаною переважно у рамках міжнародного співробітництва.

До ФГК надійшли офіційні бюлетені (на папері), які містять інформацію стосовно об’єктів промислової власності:

в - винаходи
фн - фірмові найменування
пз - промислові зразки
гз - географічні зазначення місць походження
зтп - знаки для товарів і послуг
ср - сорти рослин
км - корисні моделі
бд - бази даних
тім - топографії інтегральних мікросхем
пр - програми для ЕОМ
ап - авторське право

№ пп.

Країна

(відомство)

Код

ST.3

 

Рік

 

Номер

Об’єкт промислової

власності

1.   
 

Україна

UA

2012

Річний покажчик (у 2 ч.)

в,км,пз,зтп

2.   
 

Україна

UA

2013

4-6 (у 2 ч.)

в,км,пз,зтп

Усього 8 бюлетенів на папері.

 

До ФГК надійшли такі диски CD-ROM та DVD:

№ пп

Країна

(відомство)

Назва продукту

Зміст

Рік

Номер

1.      

Австрія

ESPACE АТ

Описи
до патентів

2013

004- 007

2.      

Білорусь

 

Офіційний
бюлетень (в,км,пз)

2013

2

Електронний
бюлетень (зтп)

2013

5, 6

Офіційний
бюлетень (зтп)

2013

1-7,1-8

Офіційний
бюлетень (ср)

2013

1

3.      

Болгарія

 

Офіційний
бюлетень (в,км,пз,зтп)

2013

5-8

4.      

Велика Британія

ESPACE UK

Описи  до патентних заявок

2013

011-017

5.      

ЄАПВ

Бюллетень Евразийского
пат. ведомства (изобретения)

Офіційний
бюлетень (в)

 

2013

5-7

6.      

Країни СНД CISPATENT

CISPATENT

ESPACE

Реферати
та описи до патентів країн СНД

2013

004-007

7.      

Казахстан

Электрондык бюллетень

Електронний бюлетень (в,км,
зтп,пз)

2013

3-7

8.    
 

Канада

 

Canadian Patent Applications

Дані
титульної сторінки

та
описи заявок на винаходи

2013

048-076

Canadian Patents

Дані
титульної сторінки та повні
описи патентів на винаходи

2013

225-244

9.      

Китай

 

CNPATЕ ACCESS

Реферати
патентних заявок
(Apr.) (1985.09-2009.12)

          (2010.01-2013.01)

(Jul.) (1985.09-2009.12)

          (2010.01-2013.04)

2013

02(1),02
(2);

03(1),03 (2)

10.  

Киргизстан

 

Електронний
бюлетень (в,км, зтп,пз

2012

10-12

2013

1-3

Додаток
до Офіційного

бюлетеня

2012

Річний покажчик

 

2012

Річний звіт

11.  

Молдова

 

Офіційний
бюлетень (в,км,зтп,пз,ср)

2013

5-7

12.  

Російська Федерація

Товарные знаки, знаки обслужив. и наименования мест происхожд. товаров

 Офіційний бюлетень (зтп)

2013

9-15

 

Изобретения. Полезные модели

Офіційний
бюлетень (в,км)


повними описами винаходів до патентів)

2013

13-22

Промышленные образцы России

Офіційний
бюлетень (пз)

2013

5-8

13.  

Словаччина

 

Офіційний
бюлетень
(в,пз,зтп,км,тім,гз)

2013

7-9

14.  

Туреччина

 

Resmi
Patent Bulteni

Офіційний
бюлетень (в)

2013

5-8

Resmi
Marka Gazetesi

Офіційний
бюлетень (зтп)

2013

423, 424

15.  

Узбекістан

 

Офіційний
бюлетень
(в,пз,зтп,км,тім)

2013

3-5

Додаток
до Офіційного бюлетеня

2012

Річний покажчик

16.  

Україна

 

Винаходи в Україні

Бібліографічні
дані, реферати,
формули та описи до патентів

2013

7-11*

Промислова власність

Офіційний
бюлетень
(в,пз,зтп,км,тім)

2013

1.2008-10/2013*,

1.2008-13/2013*

17.  

Японія

 

A

Описи
до заявок на винаходи

2013

029-051

 

U

Описи
до заявок на корисні
моделі

2013

021-035*

 

B&Y

Описи
до розглянутих заявок
на винаходи та корисні моделі

2013

020-034

 

PAJ CD-ROM

Англомовні
реферати патентних заявок

2013

6-8

PAJ CD-ROM INDEX

Бібліографічні
дані англомовних рефератів

2013

2

Усього 216 дисків, * - диски надходять у 2-х примірниках

Крім того, в рамках упорядкування фондів зарубіжної патентної документації на оптичних носіях, до ФГК додатково передано 1249 дисків ретроспективного патентного фонду.

 

До ФГК надійшли такі періодичні видання:

пп.

Країна

(відомство)

Код

ST.3

Назва видання

Рік

Номер

1.

Молдова

MD

Intellectus

2013

2

INFO

2013

2

2.

Німеччина

DE

Blatt fur PMZ

2013

7/8

3.

Російська Федерація

RU

Изобретатель и рационализатор

2013

6-8

Изобретательство.
Проблемы, решения, факты

2013

5-7

Интеллектуальные права: авторське право, патентное право, товарные знаки

2013

5-7

ИС.
Промышленная собственность

2013

6-8

ИС. Авторское право и смежные
права

2013

6-8

Патентное
дело

2013

5, 6

Патентное
дело (на CD-ROM)

2013

6, 7

Патентная информация
сегодня

2013

2

Патенты и
лицензии

2013

5- 8

Патентный
поверенный

2013

3, 4

Приоритетные направления развития науки и технологий и перспективне изобретения

2013

1

4.

Україна

UA

Інтелектуальна власність

2013

6, 7

Судова практика

2013

5-6

Винахідник і раціоналізатор

2013

1

Доповіді НАН України

2013

6-8

Електротехніка і електромеханіка

2013

3, 4

Досягнення біології  та медицини

2013

1

Хімічна промисловість України

2013

3

Теорія і практика інтелектуальної власності

2013

3

5.

Чеська Республіка

CZ

Průmyslové
Vlastnictví

2013

3, 4

Усього 44 журнали.

Крім того до ФГК у III кварталі надійшло 2 книжкових видання.