Надходження до ФГК ІІ квартал 2013 року

Фонд патентної документації громадського користування (ФГК) Філії «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг» ДП «УІПВ» протягом IІ кварталу 2013 року поповнився патентною документацією на паперовому та електронному носіях, одержаною переважно у рамках міжнародного співробітництва.

До ФГК надійшли офіційні бюлетені (на папері), які містять інформацію стосовно об’єктів промислової власності:

в - винаходи
фн - фірмові найменування
пз - промислові зразки
гз - географічні зазначення місць походження
зтп - знаки для товарів і послуг
ср - сорти рослин
км - корисні моделі
бд - бази даних
тім - топографії інтегральних мікросхем
пр - програми для ЕОМ
ап - авторське право

№ пп.

Країна

(відомство)

Код

ST.3

 

Рік

 

Номер

Об’єкт промислової

власності

1.     

Україна

UA

2012

24 (у 2 ч.)

в,км,пз,зтп

2.     

Україна

UA

2013

1, 2, 3 (у 2 ч.)

в,км,пз,зтп

Усього 8 бюлетенів на папері.

 

До ФГК надійшли такі диски CD-ROM та DVD:

№ пп

Країна

(відомство)

Назва продукту

Зміст

Рік

Номер

1.    
 

Австрія

ESPACE АТ

Описи
до патентів

2013

002, 003

2.    
 

Білорусь

 

Офіційний
бюлетень (в,км,пз)

2013

1

Офіційний
бюлетень (зтп)

2013

1-4

3.    
 

Болгарія

 

Офіційний
бюлетень (в,км,пз,зтп)

2013

3, 4

4.    
 

Велика Британія

ESPACE UK

Описи  до патентних заявок

2013

005-010

5.    
 

ЄАПВ

Бюллетень Евразийского
пат. ведомства (изобретения)

Офіційний
бюлетень (в)

 

2013

2-4

6.    
 

Країни СНД CISPATENT

CISPATENT

ESPACE

Реферати
та описи до патентів країн СНД

2013

001-003

CISPATENT ACCESS

Бібліографічні
дані, реферати, описи до патентів

2012

2002-2012

7.    
 

Канада

 

Canadian Patent Applications

Дані
титульної сторінки

та
описи заявок на винаходи

2013

016-047

Canadian Patents

Дані
титульної сторінки та повні
описи патентів на винаходи

2013

209-225

8.      

Китай

 

CNPATЕ ACCESS

Реферати
патентних заявок
(Jan.) (1985.09-2009.12)

          (2010.01-2012.10)

2013

01(1), 01 (2)

9.    
 

Молдова

 

Офіційний
бюлетень (в,км,зтп,пз,ср)

2013

3, 4

10.
 

Російська Федерація

Товарные знаки, знаки обслужив. и наименования мест происхожд. товаров

 Офіційний бюлетень
(зтп)

2013

4-8

Изобретения. Полезные модели

Офіційний
бюлетень (в,км)


повними описами винаходів до патентів)

2013

6-12

Промышленные образцы России

Офіційний
бюлетень (пз)

2013

3, 4

11.
 

Словаччина

 

Офіційний
бюлетень
(в,пз,зтп,км,тім,гз)

2013

4-6

12.
 

Словенія

ESPACE SI

Патентні
документи

(січень-квітень
2013р., BIL№1-4/2013)

2013

001

13.
 

Туреччина

 

Resmi
Patent Bulteni

Офіційний
бюлетень (в)

2013

3, 4

Resmi
Marka Gazetesi

Офіційний
бюлетень (зтп)

2013

422

 

Resmi
Marka Bulteni

Офіційний
бюлетень (зтп) (заявки)

2013

212

14.
 

Узбекістан

 

Офіційний
бюлетень
(в,пз,зтп,км,тім)

2013

1, 2

15.
 

Україна

 

Винаходи в Україні

Бібліографічні
дані, реферати,
формули та описи до патентів

2012

23*

2013

1, 3-6*

Промислова власність

Офіційний
бюлетень
(в,пз,зтп,км,тім)

2013

1.2008-3/2013*,

1.2008-8/2013*

16.
 

Японія

 

A

Описи
до заявок на винаходи

2013

014-028

U

Описи
до заявок на корисні
моделі

2013

010-020*

B&Y

Описи
до розглянутих заявок
на винаходи та корисні моделі

2013

011-019

PAJ CD-ROM

Англомовні
реферати патентних заявок

2013

3-5

PAJ CD-ROM INDEX

Бібліографічні
дані англомовних рефератів

2013

1

Усього 164 диска, * - диск надійшов у 2-х примірниках

 

До ФГК надійшли такі періодичні видання:

пп.

Країна

(відомство)

Код

ST.3

Назва видання

Рік

Номер

2.

Молдова

MD

Intellectus

2013

1

INFO

2013

1

2.

Німеччина

DE

Blatt fur PMZ

2013

4, 5, 6

3.

Російська Федерація

RU

Изобретатель и рационализатор

2013

3-5

Изобретательство.
Проблемы, решения, факты

2013

3, 4

Интеллектуальные права: авторське право, патентное право, товарные знаки

2013

2-4

ИС.
Промышленная собственность

2013

3-5

ИС. Авторское право и смежные
права

2013

3-5

Патентное
дело

2013

1-4

Патентное
дело (на CD-ROM)

2013

1-5

Патентная информация
сегодня

2013

1

Патенты и
лицензии

2013

3, 4

“Патентный поверенный”

2013

2

4.

Україна

UA

Інтелектуальна власність

2012

1-6

2013

2*-5

Авторське право і суміжні права

2012

26

2013

27

Судова практика

2013

1-2, 3-4

Винахідник і раціоналізатор

2012

4

Доповіді НАН України

2013

3-5

Електротехніка і електромеханіка

2013

2

Журнал органічної та фармацевтичної хімії

2013

1, 2

Хімічна промисловість України

2013

1, 2

Теорія і практика інтелектуальної власності

2013

1, 2

5.

Чеська Республіка

CZ

Průmyslové
Vlastnictví

2013

2

 

Усього 59 журналів, * - журнал надійшов у двох примірниках.

Крім того до ФГК у II кварталі надійшло 7 книжкових видань