Надходження до ФГК ІІ квартал 2012 року

Фонд патентної документації громадського користування (ФГК) Філії «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг» ДП «УІПВ» протягом II кварталу 2012 року поповнився патентною документацією на паперовому та електронному носіях, одержаною переважно у рамках міжнародного співробітництва.

До ФГК надійшли офіційні бюлетені (на папері), які містять інформацію стосовно об’єктів промислової власності:

в - винаходи
фн - фірмові найменування
пз - промислові зразки
гз - географічні зазначення місць походження
зтп - знаки для товарів і послуг
ср - сорти рослин
км - корисні моделі
бд - бази даних
тім - топографії інтегральних мікросхем
пр - програми для ЕОМ
ап - авторське право

№ пп.

Країна

(відомство)

Код

ST.3

 

Рік

 

Номер

Об’єкт промислової

власності

1.     

Таджикистан

TJ

2011

67,68

в,пз,км,зтп,тім

2012

01-03

2.   
 

Україна

UA

2011

покажчик

в,км,пз,зтп

Усього 11 бюлетенів на папері.

 

До ФГК надійшли такі диски CD-ROM та DVD:

№ пп

Країна

(відомство)

Назва продукту

Зміст

Рік

Номер

1.      

Білорусь

 

Офіційний
бюлетень (в,км,пз)

2012

1

Офіційний
бюлетень (зтп)

2011

1,2,4

2.      

Болгарія

 

Офіційний
бюлетень (в,км,пз,зтп)

2012

3,4,5

3.      

Велика Британія

ESPACE UK

Описи  до патентних заявок

2012

005-010

4.      

ЄАПВ

Бюллетень Евразийского
пат. ведомства (изобретения)

Офіційний
бюлетень (в)

2012

2-5

5.    
 

Казахстан

Электрондык бюллетень

Електронний бюлетень (в,км,ср)

2011

11(1),12(1)

Електронний
бюлетень (в,км,зтп,пз)

2012

2,3,4,5

6.      

Канада

 

Canadian Patent Applications

Дані
титульної сторінки

та
описи заявок на винаходи

2012

012-043

Canadian Patents

Дані
титульної сторінки та повні описи патентів на винаходи

2012

208-223

7.      

Китай

 

CNPATЕ ACCESS

Реферати
патентних заявок
(Apr.) (1985.09-2007.12)

          (2008.01-2012.01)

2012

02

8.      

Країни СНД

CISPATENT

Реферати
та описи до патентів країн СНД

1999

001

2007

009

2008

005-007, 011,012,
річний

2009

001,010

2010

002

2011

004-009,
012, річний

2012

001-004

CISPATENT ACCESS

Бібліографічні
дані, реферати, описи до патентів

2012

2002-2011

9.      

Молдова

 

Офіційний
бюлетень (в,км,зтп,пз,ср)

2012

2

10.  

Російська Федерація

Товарные знаки России

Бібліографія,
зображення
товарних знаків

2012

5-10

Изобретения. Полезные модели

Офіційний
бюлетень (в,км) (з повними описами винаходів до патентів)

2012

4-15

Промышленные образцы России

Офіційний
бюлетень (пз)

2012

3,4,5

11.  

Сербія

А Patent Applications

B Granted
Patents

U Petty
Patents

Описи до патентів

(29.02.2012, 30.04.2012)

2012

01,02

12.  

Словаччина

 

Офіційний
бюлетень
(в,пз,зтп,км,тім,гз)

2012

4,5,6

13.  

Туреччина

 

 

Офіційний
бюлетень (в)

2012

3,4,5

 

Офіційний
бюлетень (зтп)

2012

416

14.  

Узбекистан

 

Офіційний
бюлетень (в,км,пз,зтп,тім,ср)

2011

5-10

15.  

Україна

 

Винаходи в Україні

Бібліографічні
дані, реферати, формули та описи до патентів

2012

1,2,4,5

Промислова власність

Офіційний
бюлетень
(в,пз,зтп,км,тім)

2012

 

1/2008-5/2012; 1/2008-5/2012

16.  

Японія

 

A

Описи
до заявок на винаходи

2012

012-022

U

Описи
до заявок на корисні моделі

2012

011-021

B&Y

Описи
до розглянутих заявок на винаходи та корисні моделі

2012

011-021

PAJ CD-ROM

Англомовні
реферати патентних заявок

2012

2-5

Усього 196 дисків
                                                                        

 

До ФГК надійшли такі періодичні видання:

пп.

Країна

(відомство)

Код

ST.3

Назва видання

Рік

Номер

1.

ЄПВ

EP

“Patent Information
News”

2012

1

2.

Молдова

MD

“Intellectus”

2012

1

INFO

2012

1

3.

Німеччина

DE

“Blatt fur PMZ”

2012

3,4,5

4.

Російська Федерація

RU

“Изобретатель и рационализатор”

2012

3,4,5

“ИС.
Промышленная собственность”

2011

12

2012

3,4,5

“ИС. Авторское право и смежные
права”

2011

12

2012

3,4,5

“Патентная
информация сегодня”

2012

1

“Патентное дело”

2012

1,2,3,4

“Патенты и лицензии”

2012

3,4,5

“Патентный поверенный”

2012

2,3

5.

Україна

UA

“Інтелектуальна власність”

2012

1

“Судова практика”

2012

1/2-5

“Теорія і практика інтелектуальної власності”

2012

1,2

6.

Чеська Республіка

CZ

“Průmyslové
Vlastnictví”

2012

2

Усього 37 журналів.

Крім того до ФГК у II кварталі надійшло 7 книжкових видань.