Надходження до ФГК I квартал 2014 року

Фонд патентної документації громадського користування (ФГК) Філії ДП «УІПВ» «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг» протягом I кварталу 2014 року поповнився патентною документацією на паперовому та електронному носіях, одержаною переважно у рамках міжнародного співробітництва.

До ФГК надійшли офіційні бюлетені (на папері), які містять інформацію стосовно об’єктів промислової власності (дивись позначення):

пп.

Країна

(відомство)

Код

ST.3

 

Рік

 

Номер

Об’єкт промислової

власності

1. 

Україна

UA

2013

13-24 (у 2 ч.)

в,км,пз,зтп

2014

1(у 2 ч.)

2. 

Чеська
Республіка

CZ

2014

Покажчик до офіц. бюл.

№1-52/2013

в,км

 

Усього 27 бюлетенів на папері

 

в - винаходи
фн - фірмові найменування
пз - промислові зразки
гз - географічні зазначення місць походження
зтп - знаки для товарів і послуг
ср - сорти рослин
км - корисні моделі
бд - бази даних
тім - топографії інтегральних мікросхем
пр - програми для ЕОМ
ап - авторське право

 

До ФГК надійшли такі диски CD-ROM та DVD:

№ пп

Країна

(відомство)

Назва продукту

Зміст

Рік

Номер

1. 

Австрія

ESPACE АТ

Описи до патентів

2013

011, 012

2014

001

2.

Білорусь

 

Офіційний бюлетень (зтп)

2013

1-11/2013

1-12/2013

3.      

Болгарія

 

Офіційний бюлетень (в, км, пз, зтп)

2013

12

2014

1, 2

4. 

Велика Британія

ESPACE UK

Описи  до
патентних заявок

2013

024-026

2014

001-004

5. 

ЄАПВ

Бюллетень Евразийского пат. ведомства (изобретения)

Офіційний бюлетень (в)

2013

11, 12

2014

1

6. 

Країни СНД
CISPATENT

CISPATENT

ESPACE

Реферати та описи до патентів країн СНД, Грузії
та ЄАПВ

2013

010-012

7. 

Казахстан

Электрондык бюллетень

Електронний бюлетень (в, км, зтп, пз)

2013

12, 12(b)

8.  

Канада

 

Canadian Patent Applications

Дані титульної сторінки

та описи заявок на винаходи

2013

122-148

2014

001-006

Canadian Patents

Дані титульної сторінки та повні

описи патентів на винаходи

2013

267-281

2014

201-203

9.  

Китай

 

CNPATЕ ACCESS

Реферати
патентних заявок

(Oct.) (1985.09-2009.12)

(2010.01-2012.12)

(2013.01-2013.07)

2013

04(1), 04 (2), 04(3)

10.  

Киргизстан

 

Електронний
бюлетень (в, км, зтп, пз)

2013

4-11

11.  

Молдова

 

Офіційний бюлетень (в,км,зтп,пз,ср)

2013

12

2014

1

12.  

Російська Федерація

Товарные знаки, знаки обслужив. и наименования мест происхожд. товаров

 Офіційний бюлетень (зтп)

2013

22-24

 

Изобретения. Полезные модели

Офіційний бюлетень (в,км)

(з повними описами винаходів до патентів)

2013

32-36

Промышленные образцы России

Офіційний бюлетень (пз)

2013

11, 12

13.  

Словаччина

 

Офіційний бюлетень

(в,пз,зтп,км,тім,гз)

2014

1-3

14.  

Туреччина

 

Resmi Patent Bulteni

Офіційний бюлетень (в)

2013

12

2014

1

Resmi Marka Gazetesi

Офіційний бюлетень (зтп)

2013

426

2014

427

15.  

Узбекістан

 

Офіційний бюлетень

(в,пз,зтп,км,тім)

2013

8-12

16.  

Україна

 

Винаходи в
Україні

Бібліографічні дані, реферати,

формули та описи до патентів

2013

17-20*

Промислова
власність

Офіційний бюлетень

(в,пз,зтп,км,тім)

2013

1.2008-22/2013*,

1.2008-24/2013*

17.  

Японія

 

A

Описи до заявок на винаходи

2013

068, 069

2014

001-015

U

Описи до заявок на корисні

моделі

2013

048-050*

 

2014

001-010*

B&Y

Описи до розглянутих заявок

на винаходи та корисні моделі

2013

047, 048

 

2014

001-011

PAJ CD-ROM

Англомовні реферати патентних заявок

2013

12

2014

1-3

PAJ CD-ROM INDEX

Бібліографічні дані англомовних рефератів

2013

4

2014

1

Усього 183 диска

* - диски надходять у 2-х примірниках 

Крім того, в рамках упорядкування фондів зарубіжної патентної документації на оптичних носіях до ФГК додатково передано 3041 (563+1518+960) диск ретроспективного патентного фонду.

 

До ФГК надійшли такі періодичні видання:

пп.

Країна

(відомство)

Код

ST.3

Назва видання

Рік

Номер

1.

Німеччина

DE

Blatt fur PMZ

2013

12

2014

1, 2

2.

Російська
Федерація

RU

Изобретатель и
рационализатор

2013

12

2014

1, 2

Изобретательство.
Проблемы, решения, факты

2014

1

Интеллектуальные права: авторское право, патентное право, товарные знаки

2013

11,12

2014

1, 2

ИС. Промышленная собственность

2013

12

2014

1, 2

ИС.
Авторское право и смежные

права

2013

12

2014

1, 2

Патентное дело (на CD-ROM)

2013

11, 12

Патентная информация сегодня

2013

4

Патенты и лицензии

2013

12

2014

1

Патентный поверенный

2013

6

2014

1

Приоритетные направления развития науки и технологий и перспективные изобретения

2013

2

Инновации: управление инвестиции технологии

2014

1

3.

Україна

UA

Інтелектуальна власність

2013

10,11, 12

2014

1

Судова практика

2013

11-12

2014

1

Винахідник і раціоналізатор

2013

3, 4

Доповіді НАН України

2013

12

2014

1, 2

Електротехніка і електромеханіка

2013

6

Журнал органічної та фармацевтичної хімії

2013

4

Хімічна промисловість України

2013

6

Досягнення біології та медицини

2013

2

Наука та інновації

2014

1

Нові матеріали і технології

2013

1

Авиационно-космическая техника и технология

2014

1

4.

Чеська Республіка

CZ

Průmyslové
Vlastnictví

2014

1

Усього 45 журналів