Надходження до ФГК І квартал 2013 року

Фонд патентної документації громадського користування (ФГК) Філії «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг» ДП «УІПВ» протягом I кварталу 2013 року поповнився патентною документацією на паперовому та електронному носіях, одержаною переважно у рамках міжнародного співробітництва.

До ФГК надійшли офіційні бюлетені (на папері), які містять інформацію стосовно об’єктів промислової власності:

в - винаходи
фн - фірмові найменування
пз - промислові зразки
гз - географічні зазначення місць походження
зтп - знаки для товарів і послуг
ср - сорти рослин
км - корисні моделі
бд - бази даних
тім - топографії інтегральних мікросхем
пр - програми для ЕОМ
ап - авторське право

№ пп.

Країна

(відомство)

Код

ST.3

 

Рік

 

Номер

Об’єкт промислової

власності

1.     

Білорусь

BY

2012

2

ср

2.   
 

Україна

UA

2012

15-23 (у 2 ч.)

в,км,пз,зтп

3.   
 

Чеська Республіка

CZ

2013

Покажчик
до офіц. бюл.
№1-52/2012

в,км

Усього 20 бюлетенів на папері.

 

До ФГК надійшли такі диски CD-ROM та DVD:

№ пп

Країна

(відомство)

Назва продукту

Зміст

Рік

Номер

1.      

Австрія

ESPACE АТ

Описи
до патентів

2012

011, 012

2013

001

2.      

Білорусь

 

Офіційний
бюлетень (в,км,пз)

2012

6

Офіційний
бюлетень (зтп)

2012

11, 12

3.      

Болгарія

 

Офіційний
бюлетень (в,км,пз,зтп)

2012

12

2013

1, 2

4.      

Велика Британія

ESPACE UK

Описи  до патентних заявок

2012

025, 026

2013

001-004

5.      

ЄАПВ

Бюллетень Евразийского
пат. ведомства (изобретения)

Офіційний
бюлетень (в)

 

2012

11, 12

 

2013

1

6.      

Країни СНД CISPATENT

CISPATENT

ESPACE

Реферати
та описи до патентів країн СНД

2012

010-012

2012

Річний

7.    
 

Казахстан

Электрондык бюллетень

Електронний бюлетень (в,км, зтп,пз)

2012

12, 12(2)

Електронний бюлетень (в,км,зтп,пз)

2013

1, 2

8.    
 

Канада

 

Canadian Patent Applications

Дані
титульної сторінки

та
описи заявок на винаходи

2012

110-149

2013

001-015

Canadian Patents

Дані
титульної сторінки та повні
описи патентів на винаходи

2012

257-271

2013

201-208

9.      

Китай

 

CNPATЕ ACCESS

Реферати
патентних заявок
(Oct.) (1985.09-2008.12)

          (2009.01-2012.07)

2012

04(1), 04 (2)

10.  

Молдова

 

Офіційний
бюлетень (в,км,зтп,пз,ср)

2012

12

2013

1, 2

11.  

Російська Федерація

Товарные знаки России

Бібліографія,
зображення
товарних знаків

2012

22-24

2013

1-3

Изобретения. Полезные модели

Офіційний
бюлетень (в,км)


повними описами винаходів до патентів)

2012

33-36

2013

1-5

Промышленные образцы России

Офіційний
бюлетень (пз)

2012

12

2013

1, 2

12.  

Сербія

А Patent Applications

B Granted
Patents

U Petty
Patents

Описи до патентів

(31.12.2012)

2012

RS_
2012_06    

13.  

Словаччина

 

Офіційний
бюлетень
(в,пз,зтп,км,тім,гз)

2013

1-3

14.  

Словенія

ESPACE SI

Патентні
документи

(січень-грудень
2012р., BIL№1-12/2012)

2012

001

15.  

Туреччина

 

 

Офіційний
бюлетень (в)

2012

11, 12

2013

1, 2

 

Офіційний
бюлетень (зтп)

2013

421

 

16.  

Узбекістан

 

Сборник
годовых
указателей к офиц.бюллетеню

2011

Годовой указатель

 

2011

Річний

Офіційний
бюлетень
(в,пз,зтп,км,тім)

2012

6-12

17.  

Україна

 

Винаходи в Україні

Бібліографічні
дані, реферати,
формули та описи до патентів

2012

19-22*

Промислова власність

Офіційний
бюлетень
(в,пз,зтп,км,тім)

2012

 

1.2008-22/2012*

2013

1.2008-1/2013*

18.  

Японія

 

A

Описи
до заявок на винаходи

2012

052-055

2013

001-013

U

Описи
до заявок на корисні
моделі

2012

048-051*

2013

001-009*

B&Y

Описи
до розглянутих заявок
на винаходи та корисні моделі

2012

048-050

2013

001-010

PAJ CD-ROM

Англомовні
реферати патентних заявок

2012

12

2013

1, 2

PAJ CD-ROM INDEX

 

Бібліографічні
дані англомовних рефератів

2012

4

DVD-ROM Gazette Viewer
Software (4th version)

Програмне
забезпечення сумісне з Windows 7 (Windows 7-compliant) for Patent and Utility
Model

 

1

Усього 219 дисків, * - диск надійшов у 2-х примірниках
                                                                            

 

До ФГК надійшли такі періодичні видання:

пп.

Країна

(відомство)

Код

ST.3

Назва видання

Рік

Номер

2.

Молдова

MD

“Intellectus”

2012

4

INFO

2012

4

2.

Німеччина

DE

“Blatt fur PMZ”

2012

12

2013

1, 2, 3

3.

Російська Федерація

RU

“Изобретатель и рационализатор”

2012

12

2013

1, 2

“Изобретательство. Проблемы, решения, факты”

2013

1, 2

Интеллектуальные права: авторське право, патентное право, товарные знаки

2013

1

“ИС.
Промышленная собственность”

2012

12

2013

1, 2

“ИС. Авторское право и смежные
права”

2012

12

2013

1, 2

“Патентное дело” (на CD-ROM)

2012

11, 12

“Патентная
информация сегодня”

2012

4

“Патенты и лицензии”

2012

12

2013

1, 2

“Патентный поверенный”

2012

6

2013

1

4.

Україна

UA

Інтелектуальна власність

2012

12

2013

1

“Судова практика”

2012

9-10, 11-12

Винахідник і раціоналізатор

2012

3

Доповіді НАН України

2013

1, 2

Електротехніка і електромеханіка

2013

1

“Теорія і практика інтелектуальної власності”

2012

6

5.

Чеська Республіка

CZ

“Průmyslové
Vlastnictví”

2013

1

Усього 36 журналів.