ЖУРНАЛ ОРГАНІЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ №4(44) 2013

Надходження: 

ЖУРНАЛ ОРГАНІЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ №4(44) 2013

КАРБЕНОВІ ВАРІАЦІЇ ДЕЯКИХ КЛАСИЧНИХ РЕАКЦІЙ / О.П.Швайка, М.І.Короткіх

СИНТЕЗ ТА АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ 1-N/-АЛКІЛОВАНИХ ПОХІДНИХ 3-N-ЗАМІЩЕНИХ 1H-ТІЄНКО[3,2-d]ПІРАМІДИН-2,4-ДІОНІВ/О.В.Ткаченко, С.В.Власов, С.М.Коваленко, І.О.Журавель, В.П.Черних

2-АМІНО-5-(4-ХЛОРО-1Н-ІМІДАЗОЛ-5-ІЛ)-1,3,4-ТІАДІАЗОЛИ: СИНТЕЗ, ПІРИМІДОАНЕЛЮВАННЯ ТА БАКТЕРИЦИДНА АКТИВНІСТЬ / А.М.Грозав, В.О.Чорноус, О.І.Гаврилюк, М.В.Вовк

СИНТЕЗ ДИМЕРНИХ N-АЦЕТИЛГЛЮКОЗАМІНІДІВ / А.Є.Земляков, В.Н.Цикалова, С.О.Земляков, В.Я.Чирва

ПОШУК НОВИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН У РЯДУ ПОХІДНИХ 3-МЕРКАПТО-4-АМІНО-5-ЦИКЛОГЕКСИЛ-1,2,4- ТРИАЗОЛУ[4Н] / Н.Б.Саїдов, В.А.Георгіянц, Н.В.Гарна

НОВИЙ МЕТОД СИНТЕЗУ АТОМОКСЕТИНУ ТА ЙОГО ВЗАЄМОДІЯ З АЗОЛОВМІСНИМИ СУЛЬФОХЛОРИДАМИ /М.К.Корсаков, Л.А.Шумілова, В.А.Постнов, М.В.Дорогов, М.Ю.Соловйов

СИНТЕЗ НОВИХ N,N'-ДИЗАМІЩЕНИХ 5-СПІРОЦИКЛОПЕНТЕН-З-ІЛ 2,4,6-ТРИОКСОГЕКСАПДРОПІРИМІДИНІВ /Н.І.Кобижча, В.М.Головатюк, Ю.В.Безуглий, В.І.Кашковський

СИНТЕЗ ТА АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ 2-[1-АЦИЛ-З-ПІРЕРИДИНІЛ]-
1Н-БЕНЗІМІДАЗОЛІВ / С.Н.Коваленко, С.В.Власов, К.Ю.Кроленко, О.В.Заремба, В.П.Черних

СИНТЕЗ І БІОЛОГІЧНА ДІЯ ТІОСЕМІКАРБАЗОНІВ ТА (1,3-ТІА30Л-2-ІЛ)-ГІДРА30НІВ [(1-АРИЛ-5-ФОРМІЛІМІДАЗОЛ-4-ІЛ)ТІО]ОЦТОВИХ КИСЛОТ /В.О.Чорноус, А.О.Паламар, А.М.Грозав, І.М.Яремій, М.В.Вовк

СИНТЕЗ І БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 3-(3-ЦИКЛОАЛКІЛКАРБАМОЇЛ-4-ГІДРОКСИ- 2-ОКСО-1,2-ДИГІДРОХІНОЛІН-1-ІЛ)ПРОПАНОВЬИХ КИСЛОТ ТА ЇХ НІТРИЛІВ / І.В.Українець,
О.В.Горохова, К.В.Андреєва

РІЗНОЛІГАНДНІ КОПЛЕКСИ РЕНІЮ(І): ВІД ФЛУОРОСЦЕНТНИХ МІТОК ДО ГЕТЕРОБІМЕТАЛІЧНИХ ЗОНДІВ З ЦІКАВОЮ ТОПОЛОГІЄЮ ДЛЯ ПОДВІЙНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ/ Луіз Марті, Алізон Франсуа, Тетяна Крачко, Шанталь Гало, Клод Пікар, В.М.Амірханов, Ерік Бенуа

ЛІГАНДИ 5-НТ1л ТА D₂ РЕЦЕПТОРІВ - N-(АРИЛПІПЕРАЗИНІЛ)БУТИЛІМІДИ БІЦИКЛО[2.2.1]ГЕПТ-5-ЕН-ЕНДО-ЕНДО-2,3-ДИКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ ТА ЇХ НЕЙРОТРОПНІ ВЛАСТИВОСТІ / С.А.Андронаті, Т.Л.Карасьова, А.В.Замкова, С.Г.Соболева, И.А.Бойко, Л.И.Касьян, Д.И.Цимбал

МОДИФІКАЦІЯ КАРБОКСИЛЬНОЇ ГРУПИ ЯК МЕТОД ПОСИЛЕННЯ ДІУРЕТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 2-КАРБОКСІАНІЛІДУ 7-ГІДРОКСИ-5-ОКСО-2,3-ДИГІДРО-1Н,5Н-ПІРИДО[3,2,1-ij] ХІНОЛІН-6-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ / І.В.Українець, М.Ю.Голік, І.М.Черненок, В.О.Паршиков