ВІСНИК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2014, № 1

Надходження: 

ВІСНИК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2014, № 1
ЗМІСТ
 
ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ
В. Є. Бліхар. Аналіз діяльності системи фармаконагляду в Україні та її регіональної ланки у Тернопільській області
М. М. Місяченко. Ефективність застосування глутаргіну в комплексній терапії пацієнтів із виразковою хворобою дванадцятипалої кишки
Я. І. Йосик. Прозапальні й протизапальні цитокіни у сироватці крові хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції
Н. О. Гевкалюк, К. М. Косенко. Структурно-функціональні зміни великих слинних залоз при грипі
В. М. Мізюк. Корекція натрійуретичної дисфункції у хворих з артеріальною гіпертензією та супутньою серцевою недостатністю
Н. В. Мацко. Зміни імунологічного статусу в пацієнтів із патологією тканин пародонта в поєднанні з виразковою хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки
О. А. Півоварова. Цитологічні особливості бронхоальвеолярних змивів у пацієнтів хворих на цукровий діабет 2 типу
М. І. Салій. Деякі особливості змін мікроциркулярного русла у хворих в гострому періоді лакунарного інсульту
Т. Г. Бакалюк. Динаміка клінічних, артросонографічних та лабораторних змін у хворих похилого віку на остеоартроз із супутнім синовітом після санаторно-курортного етапу реабілітації
Н. Р. Сохор. Клінічні особливості перебігу кардіоемболічного ішемічного інсульту в пацієнтів із фібриляцією передсердь у гострому періоді
В. Р. Микуляк. Клініко-функціональні та лабораторні особливості перебігу гострого інфаркту міокарда в умовах комор бідності
А. В. Цвинтарний, С. Н. Вадзюк. Особливості похідних показників реовазограми стегна у здорових юнаків і дівчат різного віку
 
ХІРУРГІЯ
В. П. Марценюк, О. О. Стаханська. Система підтримки рішень для задач клінічної медицини на основі методу Decision curve analysis (DSA)
І. Я. Дзюбановський, П. Р. Сельський, Л. Є. Війтович. Аналіз результатів обстеження пацієнтів із виразковою хворобою шлунка на основі кореляційних показників та багатопараметричної нейромережевої кластеризації з метою оптимізації прогнозування перебігу захворювання
Ш. А. Боймурадов, Ш. Ш. Юсупов. Медицинская реабилитация больных с сочетанной деформацией наружного носа и зубочелюстной системы
В. О. Паламарчук. Вплив гормональних порушень щитоподібної залози на клініко функціональні характеристики голосового апарату
Н. Я. Ковтун, М. С. Гнатюк, П. А. Гасюк. Планіметричні показники коронки малих кутніх зубів у нормі
І. М. Леськів. Діагностична цінність визначення СА 19-9, РЕА та ТПА у хворих на рак підшлункової залози
М. Д. Процайло. Деякі проблеми кусаних ран дитячого населення
Н. В. Манащук. Особливості імунного статусу при захворюваннях пародонта на тлі хронічних колітів
Т. М. Волосовець, О. М. Дорошенко, М. В. Дорошенко. Первинна профілактика стоматологічних захворювань в роботі сімейного лікаря
Т. Е. Усманова. Удосконалення хірургічного лікування при доброякісних вузлових утвореннях молочної залози, асоційованих із запаленям
 
ЕКСПЕРИМЕНТАНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
О. Л. Ковальчук, М. С. Гнатюк, С. О. Нестерук, В. В. Твердохліб. Вікові особливості структурної перебудови гемомікроциркуляторного русла сечового міхура
О. В. Скочило, І. Р. Мисула, В. А. Дацко. Порівняльна характеристика впливу остеопластичного матеріалу на основі гідроксиапатиту та полілактиду на остеорегенеративні процеси в дефектах нижніх щелеп щурів
Н. О. Твердохліб, А-М. А. Шульгай. Особливості ре моделювання лімфатичного русла слизової оболонки порожнини рота при механічній жовтяниці
М. Ф. Коврига. Гістостереометрична характеристика частин міокарда залежно від типів центральної гемодинаміки
А. Ю. Герасимець, А. А. Гудима, І. І. Герасимець. Особливості про- й антиоксидантних механізмів та морфологічних змін рогівки кроля за умов механічної непроникаючої травми
М. Я. Фурдела. Ультраструктурні зміни в пейсмейкерних клітинах серця при експериментальному цукровому діабеті
О. Є. Копач. Вплив хронічної інтоксикації солями міді та цинку на рівень ендогенної інтоксикації в динаміці механічної травми різного ступеня тяжкості
К. М. Дуда. Вплив комбінованих таблеток на основі екстракту з кореня ехінацеї, аскорбінової кислоти та цинку аспарагін ату на пербіг вільно радикальних процесів і стан антиоксидантної системи за умов експериментального гострого  пародонти ту на тлі цукрового діабету 2 типу
І. М. Герасимів. Вплив холодового стресу на жовчоутворювальну функцію печінки в експерименті
І. Р. Копитчак. Гістоморфологічна характеристика кісткової тканини та тканини печінки печінки при моно- і політравмі
К. В. Слободян. Оцінка порушення функції нирок у статевонезрілих щурів із сулемовою нефропатією при сольовому навантаженні за умов блокади ниркових простагландинів індометацином
В. В. Погорєлов, В. І. Жуков. Динаміка продуктів перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту в крові щурів в умовах експериментальної радикулоішемії та її патогенетична корекція
Н. В. Пороховська. Характеристика SH-груп при гострому ураженні серця імунними комплексами в експерименті
Н. Б. Бегош. Зміни функціонального стану організму в умовах роботи за монітором комп’ютера