СУДОВА ПРАКТИКА 9-10, 2013

Надходження: 

СУДОВА ПРАКТИКА 9-10, 2013

АКТУАЛЬНА ТЕМА НОМЕРА:
«ПОВНОВАЖЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЯК НАЙВИЩОГО СУДОВОГО ОРГАНУ В СИСТЕМІ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА»
Шаповалова О. А. Повноваження Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції та їх реалізація у сфері кримінального судочинства

НАУКОВІ СТАТТІ
Хорунжий Ю. А. Щодо окремих аспектів правозастосування нового Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Справа «Луценко проти України»

КОНСТИТУЦІЙНЕ СУДОЧИНСТВО
Справа про дачу висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України відносно посилення гарантій незалежності суддів вимогам статей 157 і 158 Конституції України

ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО
Спори, що виникають із сімейних правовідносин
Спори, що виникають із трудових правовідносин
Спори, що виникають із житлових правовідносин

АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО
Справи щодо оскарження дій податкових органів
Справи щодо перерахунку пенсійних виплат
Справи щодо повноважень органів місцевого самоврядування
Справи, які виникають із договорів перевезення пасажирів
Справи, які випливають із спорів з органами Державної митної служби України

ГОСПОДАРСЬКЕ СУДОЧИНСТВО
Спори, що виникають із договорів про надання послуг
Спори, що виникають із договорів найму (оренди), лізингу
Справи про відшкодування шкоди
Спори, що виникають із договорів страхування
Спори щодо застосування законодавства про захист економічної конкуренції
Спори щодо виконання господарських зобов’язань.
Відповідальність за порушення зобов’язань
Справи про захист ділової репутації та спростування інформації
Спори, що виникають із корпоративних відносин

КРИМІНАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО
Злочини проти життя та здоров’я особи
Злочини проти власності
Злочини проти громадського порядку та моральності
Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

ПРАКТИКА МКАС И МАК ПРИ ТПП УКРАЇНИ
Справи щодо судового перегляду рішень міжнародного комерційного арбітражу

ТРЕТЕЙСЬКИЙ РОЗГЛЯД
Справа щодо стягнення заборгованості за кредитним договором

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА
Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22 лютого 2000 р. № 1489-ІІІ
Порядок проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи в психіатричних закладах осіб, які утримуються під вартою, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України 8 жовтня 2001 р. № 397
Порядок проведення судово-психіатричної експертизи, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України 8 жовтня 2001 р. № 397

ОФІЦІЙНА ХРОНІКА

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ