НОВІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕТАЛУРГІЇ ТА МАШИНОБУДУВАННІ № 1, 2014

Надходження: 

НОВІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕТАЛУРГІЇ ТА МАШИНОБУДУВАННІ № 1, 2014

ЗМІСТ

І СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ. ОПІР РУЙНУВАННЮ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Мазур В. И., Капустникова С. В., Шпортько А.Ю.; Бондарев С. В.
СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ В СЛОЖНОЛЕГИРОВАННЬІХ ЗАЗВТЕКТИЧЕСКИХ СИЛУМИНАХ ПРИ ЦЕНТРОБЕЖНОМ ЛИТЬЕ
Ткач Д. В., Степанова Л.П., Ольшанецький В.Ю., Греиїта В.Л.
РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ РЕКРИСТАЛІЗАЦІЇ В ТИТАНІ ВТ1-0 ІЗ СУБМІКРОКРИСТАЛІЧНОЮ СТРУКТУРОЮ
Бондарев С.В., Мазур А.В., Мазур В.И.
ФАЗОВЬІЕ РАВНОВЕСИЯ И ФАЗОВЬІЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРИ НАГРЕВЕ Аl-Si СПЛАВОВ
Глотка О.А., Вініченко В.С.
СТАТИЧНЕ РУЙНУВАННЯ W-Ni-Fe СПЛАВУ
Брехаря Г.П., Гуляєва Т.В., Харитонова О.А., Прибора Т.І.
ВПЛИВ
ЗОВНІШНІХ ТИСКІВ НА СТРУКТУРУ ТА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЕЧЕНИХ МАГНІТІВ

II КОНСТРУКЦІЙНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
Максимов А. Б.
ОЦЕНКА ПОВРЕЖДАЕМОСТИ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ПРИ ХОЛОДНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
Силованюк В.П., Онищак Н.В., Горбач П. В.
МОДЕЛЮВАННЯ МІЦНОСТІ ТА РУЙНУВАННЯ БЕТОНУ З ПОЗИЦІЙ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ

III ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ТА ОБРОБКИ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Жигуц Ю.Ю.
ЛИВАРНІ ТЕРМІТНІ ЖАРОМІЦНІ СПЛАВИ НА НІКЕЛЕВІЙ ОСНОВІ
Нарівський О.Е.
ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ КОРОЗІЙНОГО РОЗЧИНЕННЯ СТАЛІ АІЗІ 304 ПІД ОСАДОМ У МОДЕЛЬНИХ ОБОРОТНИХ ВОДАХ
Попов С.Н., Андриенко С.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ИЗНАШИВАНИЯ И АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА АБРАЗИВНОГО РАЗРУШЕНИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ БАРОВЬІХ МАШИН
Шейко С.П., Третяк В. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕЖИМІВ КОНТРОЛЬОВАНОЇ ПРОКАТКИ ТА ПРИСКОРЕНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ І МІКРОСТРУКТУРУ НИЗЬКОЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ
Бабенко О.Н.
ВЛИЯНИЕ ПОКРЬІТИЯ НИТРИДА ТИТАНА НА СВОЙСТВА УСТАЛОСТИ РАБОЧИХ ЛОПАТОК КОМПРЕССОРА
Голтвяниця В. С.
ЗАХИСНІ НІТРИДНІ ПОКРИТТЯ З ІТРІЄМ
Брехаря Г.П., Бондар Н.П., ГуляєваТ.В., Деменіков В.І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВАКУУМНОЇ ТЕРМООБРОБКИ НА ПРОЦЕС ВІДНОВЛЕННЯ ГЕМАТИТУ .
Носенко М.І., Павлов В. О.
РОЗРОБКА СПОСОБІВ ГАРЯЧОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПОРОШКОВИХ ЗАГОТОВОК ПРИ ОТРИМАННІ ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ГалецкийЛ.С., Черниенко Н.Н., Венцев С.Д., Сидоренко С.А.
НОВЬІЕ ХЛОРИДНЬІЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВУ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ РЕДКОМЕТАЛЬНЬІХ КОНЦЕНТРАТОВ МАЗУРОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

IV МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В МЕТАЛУРГІЇ ТА МАШИНОБУДУВАННІ
Антоненко Н.М.
МОДЕЛЮВАННЯ ДИСКОПОДІБНОЇ ЩІЛИНИ З НАПОВНЮВАЧЕМ НА МЕЖІ ПРУЖНОГО ШАРУ ТА ПРУЖНОГО ПІВПРОСТОРУ
Олененко М.Г., Величко И.Г.
АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О СТАЦИОНАРНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛА В АНИЗОТРОПНОЙ МНОГОСЛОЙНОЙ ПЛАСТИНЕ
Ищенко О. А.
КОНТАКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗЛЕМЕНТОВ ШТАМПОВ ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЬІХ ОПЕРАЦИЙ
Штефан Т.О., Величко О. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ
ЕНЕРГІЇ ФОРМОЗМІНИ В ПЛИТІ, ЯКА ДЕФОРМУЄТЬСЯ ШТАМПОМ
Шамровский А.Д., Богданова Е.Н.
РЕШЕНИЕ КОНТАКТНЬІХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ С ПОМОЩЬЮ ДИСКРЕТНЬІХ МОДЕЛЕЙ
Шевченко В.Г., Рягин С.Л., Журба М.А., Литовский Н.В.
РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЬІХ ПРОСТРАНСТВЕННЬІХ СОСТАВНЬІХ СТЕРЖНЕЙ
Куземко А.В., Костюшко И.А.
СТАБИЛИЗАЦИЯ СТАЦИОНАРНОГО ДВИЖЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИ СИММЕТРИЧНОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА С
ПОМОЩЬЮ ВНЕШНИХ МОМЕНТОВ
Асатурян А.Ш., Ольшанецкий В.Е., Мязин А.А.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЬІ ЗАЛЕГАНИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ
УДАРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ АБСОЛЮТНО ТВЕРДЬІХ ЧАСТИЦ
Зинченко А.И.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОБОБЩЕННЬІХ ТРАПЕЦИЙ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО РАСКРОЯ
Ткаченко І.Г.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ НА РОЗПОДІЛ НОРМАЛЬНИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ ГРАНИЧНИХ УМОВ НА НИЖНІЙ
ГРАНИЦІ ОДНОШАРОВОЇ ОСНОВИ У ВИПАДКУ ОСЕСИМЕТРИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ
Величко І.Г.
ОДНОСТОРОННІЙ КОНТАКТ ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ІЗОТРОПНОГО ШАРУ З ЖОРСТКИМ ПІВПРОСТОРОМ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Богуслаєв В.О., Зеленюк Ю.О., Цивірко Е.І., Чорний В.М.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ У МЕДИЦИНІ МАГНІЄВИХ СПЛАВІВ
Плескач В. М., Ольшанецький В.Ю.
ПРО ДЕЯКІ РОСІЙСЬКОМОВНІ КАЛЬКИ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Кулагін Д.О.
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗРОБКИ ТЯГОВИХ ПЕРЕДАЧ ДИЗЕЛЬНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ
Нурматов Н.А., Эргашов Е.С., Холов А., Отамуродов Г.Р., Хамиджонов
И.Х. ИССЛЕДОВАНИЕ НИЗКОЗНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ АТОМОВ НИОБИЯ В МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ОБРАЗЦАХ ИЗ МОЛИБДЕНА
Колобов Г.А.
РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ ТИТАНА И ТИТАНОВЬІХ СПЛАВОВ
Гзллер А.Л., Горелик В.Г.
ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕТАЛЛУРГОВ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ (ГЕРМАНИЯ)
«СТАЛЬ 2012»
Коляда А. Ф., Турпак О.М.
РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В ТРАКАХ ГУСЕНИЧНИХ МАШИН
Ревун М.П., Каюков Ю.М., Іванов В.І., Чепрасов О.І.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЇ МЕТАЛІЗАЦІЇ ОКАЛИНИ ШВИДКОРІЗАЛЬНИХ СТАЛЕЙ У НАГРІВАЛЬНИХ ПЕЧАХ
С. Бєліков
ПРОЩАВАЙ, УЧИТЕЛЮ, НАСТАВНИКУ, ДРУЖЕ