НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ № 1, 2014

Надходження: 

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ № 1, 2014

ЗМІСТ

Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
ПРИХОДЬКО В.І., ВИСОКОЛЯН М.В., ВОЛОЧАЙ В.В., ПРОКОГІЕНКО Г.І., МОРДЮК Б.М., ЧЕРЕПІН В.Т., КРАСОВСЬКИЙ Т.А., ПОПОВА Т.В. Створення ультразвукового обладнання для зміцнення та релаксаційної обробки зварних конструкцій у вагонобудуванні

АНЦИФЕРОВ А.В., ТУМАНОВ В.В., ГЛУХОВ А.А., АРХИПЕНКО А.И. Автономный аппаратно-аналитический комплекс ААК12 для виявления геологических нарушений угольных пластов методами шахтной сейсморазведки

МУСІЙ Р.Й., МІДЯНА Г.Г., МАКІТРА Р.Е, ВАСЮТИН Я.М., ХОВАНЕЦЬ Г.І., ЗАБОРОВСЬКИЙ А.Б.Сонячний тепловий повітряний колектор на основі нового типу селективного покриття

КАШКОВСЬКИЙ В.І., ЄВДОКИМЕНКО В.О., КАМЕНСЬКИХ Д.С., ЄВДОКИМЕНКО О.М. Спосіб зневоднення осадів стічних вод з використанням елементів технології СЕОТІІВЕ на
Бортницькій станції аерації
МАРКОВСЬКИЙ О.В., БАННИКОВА М.О., БОРИСОВА В.В., ФЕДОРЕНКО Т.В., МОРГУН Б.В. Виявлення генів, які детермінують якісні характеристики зерна та стійкість до стресових факторів у кукурудзи

Світ інновацій
КРАВЧУК В.В., ГРИНЧУ К В.М., ГРИНЧУ К О.В. Вдосконалення інформаційного забезпечення науково-технічного та інноваційного розвитку економіки Хмельницької області завдяки створенню корпоративної інформаційно-аналітичної системи
КОССКО Т.Г., ПАВЛИГО Т.М. Патентні дослідження, їх актуальність на шляху інноваційного розвитку
Інноваційно-орієнтовані проекти