Загальний обсяг колекції дисків у ФГК

ФГК призначений для забезпечення доступу широкого кола громадськості до патентної інформації, необхідної для вивчення та аналізу в процесі створення, правової охорони та використання об’єктів промислової власності. ФГК функціонує з жовтня 1999 року, входить до структури Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) та розташований за адресою:
бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133, тел. +38 (044) 494-06-90.

Фонд містить національну та зарубіжну патентну документацію 65 країн світу та 4-х міжнародних і регіональних організацій, яка представлена на паперовому та електронному носіях. Значну частину фонду складають офіційні бюлетені патентних відомств. Описи до патентів на винаходи зарубіжних країн представлені на CD-ROM та DVD з ретроспективою 10-20 років і більше. Національна патентна документація представлена на оптичних дисках з 2005 року. ФГК також містить науково-технічну літературу, методично-інформаційні та періодичні видання.

Cтаном на 30 листопада 2018 року загальний обсяг колекції CD-ROM та DVD у ФГК становить майже 33 900 дисків. 

Інформація про склад ФГК та про його щоквартальні поповнення наводиться у наступних рубриках, а також на веб-сайті Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності (розділ "ПАТЕНТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ"):

У квітні 2017 року у складі ФГК відкрилась бібліотека-депозитарій документів Всесвітньої організації інтелектуальної власності, доступ до яких надається на безоплатній основі.

ФГК надає патентно-інформаційні послуги для громадськості.