В Укрпатенті відбулася конференція з актуальних питань промислової власності

14 – 15 листопада 2018 року на Державному підприємстві «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) проведено конференцію «Актуальні питання набуття прав на об’єкти промислової власності, їх охорони та комерціалізації». Організатором заходу виступив національний заклад експертизи.

Відкриваючи конференцію, Генеральний директор Укрпатенту Андрій Кудін зазначив, що наше відомство повертається до практики регулярного проведення заходів, спрямованих на обмін досвідом із заявниками, представниками в справах інтелектуальної власності (ІВ) та фахівцями з інтелектуальної власності (ІВ). Першорядними питаннями для розгляду під час конференції керівник назвав діяльність Укрпатенту як компоненту інноваційного розвитку держави та роботу на міжнародній арені в якості Міжнародного пошукового органу (МПО) та Органу міжнародної попередньої експертизи (ОМПЕ). Також надважливим є ведення постійного діалогу із заявниками, тому на конференції запропонована до обговорення низка питань, пов’язаних з особливостями подання, опрацювання та проведення експертизи заявок, набуття та охорони прав на об’єкти промислової власності (ОПВ).

Директор з питань експертизи Укрпатенту Наталія Петрова, яка виступила одним з модераторів та є співголовою оргкомітету конференції, навела й прокоментувала статистичні дані щодо подання заявок на ОПВ. За словами керівника, останнім часом навантаження на експертів закладу суттєво зросло, що позначається на строках розгляду отриманих заявок. Наталія Петрова підкреслила, що винахідницька активність національних заявників суттєво знизилася, починаючи з 2014 року, у той час як активність іноземних залишається стабільною. З огляду на необхідність прискорення розгляду заявок підприємство по можливості розширюватиме робочі приміщення та штат працівників.

Програму доповідей відкрив виступ директора з питань інноваційного та інформаційного розвитку Укрпатенту Петра Іваненка, співголови оргкомітету конференції, який також був модератором заходу. У доповіді керівник розкрив роль та завдання Укрпатенту в інноваційному розвитку держави. Були розглянуті функції Укрпатенту як єдиного національного закладу експертизи заявок на ОПВ та загальна схема набуття прав на ОПВ в Україні. Особливу увагу було приділено впровадженню безпаперових технологій та дистанційного подання заявок на ОПВ, а також послугам, які надає Укрпатент.

Аудиторія конференції, яка складалася з патентних повірених, юристів, фахівців з ІВ, представників науково-виробничих та бізнес-кіл активно долучилася до діалогу з доповідачами. Серед порушених питань були такі: прискорення розгляду заявок на знаки для товарів і послуг для можливості реєстрації доменних імен; оцінка можливості реєстрації голографічних знаків; можливість відкриття даних про заявника в процесі реєстрації знака для товарів і послуг.

Аспекти міжнародної діяльності Укрпатенту в якості МПО/ОМПЕ розкрив у своїй доповіді заступник начальника відділення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем Укрпатенту Сергій Торянік. Він, зокрема, висловив подяку заявникам та їхнім представникам, які обрали Укрпатент для проведення міжнародного пошуку, та підкреслив, що, хоч Україна поки що не відзначається великими обсягами подання заявок, але впевнено прогресує й утримує перше місце в графіку своєчасності передачі звітів до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності. При цьому Укрпатент забезпечує посилений контроль якості опрацювання заявок на проведення міжнародного пошуку.

Начальник відділу економіки та статистики інтелектуальної власності Марина Шенкаренко представила зріз статистичних даних, які характеризують винахідницьку активність в Україні та основні тенденції її розвитку в період з 2004 року по сьогодні. За словами фахівця, з 2014 року спостерігається відчутне падіння активності, передусім – з боку національних заявників. Традиційно за видами економічної діяльності лідерами з подання заявок на винаходи є освітні та наукові заклади, а в промисловості, яка посідає третє місце, простежується чітка спадна тенденція. Також за останні два місяці кількість патентів, які втратили чинність, уперше перевищила кількість нових зареєстрованих патентів. Однією з вагомих причин низької винахідницької активності є недостатнє фінансування, яке за 10 років зменшилося удвічі й становить близько 0,45 ВВП, у той час як у більшості країн ЄС це вже 2,3 % ВВП (з цільовим показником 3% на найближчу перспективу). Найбільш активними з точки зору подання заявок на ОПВ залишаються центральні та східні регіони України. 


  

Формування електронної заявки на об’єкти промислової власності, способи та засоби її подання до закладу експертизи представив начальник відділу системного аналізу та розвитку інформаційних технологій Укрпатенту Сергій Болєлий. Була детально розглянута структура системи подання електронних заявок, дві версії цієї системи, які забезпечують безпаперове подання заявок на винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем, знаки для товарів і послуг та промислові зразки. Також увагу було приділено новій системі електронної взаємодії закладу експертизи, яка зраз у режимі тестування. Нова система забезпечить усі аспекти безпаперової взаємодії з Укрпатентом і спрямована в першу чергу на патентних повірених.

Тему безпаперових технологій продовжив заступник начальника відділення експертизи заявок на позначення та промислові зразки Укрпатенту Олексій Ткачук, який зупинився на особливостях подання й опрацювання електронних заявок на промислові зразки та знаки для товарів і послуг, основних вимогах для подання електронної заявки та відповів на запитання аудиторії, які стосувалися подання заявок від підприємства та подання заявок за Мадридською системою.


  

Проблемні моменти, які виникають під час оформлення документів заявок на знаки для товарів і послуг для встановлення дати подання та публікації відомостей щодо заявок, прийнятих до розгляду, висвітлила начальник сектору встановлення дати подання заявок Вікторія Єфремова. Серед розглянутих питань – вимоги до зображень, які заявляють до реєстрації, звукових та об’ємних знаків; особливості надання відомостей про заявника та його адресу тощо.

Заступник начальника відділу експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем у технічних галузях Андрій Суховій звернув увагу на проблемні питання формальної експертизи заявок на винаходи та корисні моделі, вирішення яких на базовому рівні дозволить прискорити процедуру експертизи.  Вирішення проблемних моментів, серед яких недотримання правил складання заявки, невідповідність графічних матеріалів, полягає в застосуванні Методичних рекомендацій. До активного діалогу в серії питань та відповідей після зазначеної доповіді долучився начальник відділення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем Укрпатенту Федір Луценко.


  

Експерт І категорії відділу хіміко-біологічних технологій Укрпатенту Катерина Вайсберг детально розкрила особливості формули та подала практику розгляду штаму мікроорганізму як об’єкта винаходу на прикладі індивідуального штаму мікроорганізму, який має унікальні ознаки для вирішення певної технічної задачі. Були розглянуті типові помилки в поданні заявки на зазначений ОПВ.

Особливості набуття та охорони прав на промисловий зразок розглянула начальник відділу  експертизи заявок на промислові зразки Юлія Ткаченко. Під час доповіді були розкриті актуальні проблеми реєстрації промислових зразків, окреслені заплановані зміни українського законодавства про промислові зразки та європейський підхід до зазначеного ОПВ.


  

Набуття та охорона прав на географічні зазначення (ГЗ) в Україні стали предметом доповіді Ольги Теньової, експерта І категорії відділу кваліфікаційної експертизи заявок на позначення Укрпатенту. Була розглянута відповідна нормативно-правова база, вимоги до заявки на видачу свідоцтва на географічне зазначення. Основними темами для обговорення стали уніфікація процесу отримання дозволів від контролюючих органів; визнання зазначень, зареєстрованих за міжнародною процедурою; та реалізація можливостей розширення збуту продукції за допомогою ГЗ українськими виробниками. Представники аудиторії навели приклади з власного досвіду реєстрації ГЗ та наголосили на низькій обізнаності та активності потенційних заявників у цьому напрямі.

На особливостях ведення державних реєстрів на ОПВ та питаннях щодо представництва, які постають у цьому процесі, зупинилася Світлана Сударкіна, головний фахівець відділу винаходів, корисних моделей та топографій інтегральних мікросхем Укрпатенту. Розглянуті способи підтвердження повноважень особи, яка підписує довіреність, повідомлення Установи в разі скасування довіреності та типові помилки, які виникають під час подання довіреності. Доповідь також характеризувалась активним діалогом з аудиторією, у якому взяла участь начальник відділення правового забезпечення та економіки інтелектуальної власності Укрпатенту Марія Василенко. Фахівці обговорили необхідність підтвердження повноважень особи-підписанта, яка не є керівником компанії, визначили необхідність створення та розповсюдження типового зразка довіреності та впровадження для довіреностей єдиного реєстру.


 

Практика сплати державного мита за видачу охоронних документів доводить, що багато заявників не приділяють належної уваги інформаційному повідомленню та часто припускаються помилок. Начальник відділу обробки документації Укрпатенту Олена Вязьмітіноварозглянула найбільш типові з них: неправильне зазначення номера заявки та рахунку отримувача; використання довіреності з вичерпаним строком дії; сплата держмита в неналежній валюті та в неправильному розмірі. Запитання від аудиторії здебільшого стосувались особливостей повернення помилково сплачених коштів.

Комерціалізація інтелектуальної власності, втілення її в конкурентних перевагах та можливості бізнесу з використання нематеріальних активів були презентовані в доповіді начальника відділу інформаційної підтримки суб`єктів інноваційної діяльності Укрпатенту Олени Саверченко. Аудиторія отримала змогу оцінити міжнародний підхід до оцінювання та обліку нематеріальних активів та ознайомилася з відповідними сервісами інформаційної підтримки Укрпатенту, а також дізналася про державні програми фінансової підтримки інноваційної діяльності.


  

Про нинішній стан та перспективи надання платних послуг Укрпатенту йшлося в доповіді начальника відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності Укрпатенту Лідії Шумілової. Були розглянуті найпоширеніші види платних послуг, пов’язаних з основними етапами життєвого циклу ОПВ, які надаються закладом; ключові статистичні дані роботи відділення за 10 місяців 2018 року; а також послуги, які надаються на базі фонду патентної документації громадського користування (ФГК), консультації у сфері ІВ, особливості проведення пошуків, порівняльного аналізу ОПВ, надання послуг щодо прискорення розгляду заявки на знак для товарів і послуг, проведення патентного й технологічного аудиту PRE-DIAGNOSTIC та ін.

Огляд новацій у сфері міжнародних патентних класифікацій, а також звіт про роботу Укрпатенту з чотирма основними класифікаціями представила головний фахівець відділу патентної інформації відділення нормативно-інформаційного забезпечення Укрпатенту Вікторія Грищенко. Було прокоментовано види робіт, які виконують фахівці Укрпатенту в тісній взаємодії з ВОІВ для надання доступу до міжнародних класифікацій, у тому числі в українському перекладі.


  

Начальник відділу сприяння захисту прав Укрпатенту Микола Потоцький у своїй доповіді зупинився на основних тенденціях 2018 року у сфері захисту прав ІВ в судах, зокрема на новому процесуальному законодавстві, підпорядкованості спорів, участі фізичних осіб у справах з ІВ. Також були розглянуті ризики спрощеного судочинства й вказано на фактичну неможливість його застосування до зазначеного типу спорів.

У доповіді заступника начальника відділу сприяння захисту прав Укрпатенту Людмили Запорожець були висвітлені аспекти застосування положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо дострокового припинення дії свідоцтва України на знак. Зокрема, обговорювалися розбіжності трактування питань з точки зору українського законодавства та з точки зору Положень Угоди про асоціацію залежно від складу сторін, які можуть належати або не належати до ЄС-спільноти. Також були наведені перші приклади застосування Положень ЄС під час розгляду справ в українських судах.


  

Тему судового розгляду продовжив головний фахівець відділу сприяння захисту прав Укрпатенту Вадим Ресенчук, який порушив питання судової практики у випадках надання закладом експертизи висновку із застосуванням статті 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», згідно з якою будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу або корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності. Фахівцем були окреслені передумови визначення необхідності проведення такої експертизи, включаючи переконання інвесторів та забезпечення захищеності заявника від зайвих витрат, пов’язаних з конкурентною боротьбою в патентному полі; а також процедура звернення до Укрпатенту з клопотанням щодо проведення експертизи.

Завершила програму доповідей начальник відділу розгляду звернень Укрпатенту Оксана Жмурко, яка проаналізувала деякі особливості розгляду звернень громадян та інформаційних запитів у зв’язку з набуттям, здійсненням та захистом прав на об’єкти ІВ. Були наведені приклади того, як в Укрпатенті застосовуються право на звернення громадян, подані вимоги до оформлення звернень; вказано на різновиди звернень, які не підлягають розгляду та вирішенню. Аудиторія дізналася про основні питання, які порушують у зверненнях, і про особливості їх опрацювання.


  

Підсумовуючи конференцію, співголова оргкомітету, директор з питань інноваційного та інформаційного розвитку Укрпатенту Петро Іваненко подякував аудиторії за продуктивну роботу протягом двох днів заходу, активну участь в обговоренні, а також підкреслив готовність закладу експертизи та його представників до вирішення актуальних питань сфери ІВ, які були порушені під час тематичних зустрічей. За словами керівника, оперативне вирішення проблемних питань, а також активна участь в імплементації необхідних змін до вітчизняного законодавства не тільки сприятимуть плідній взаємодії Укрпатенту із заявниками та їхніми представниками, але й позитивно позначиться на розвитку інноваційної галузі в Україні.