Розширений пошук з новим Espacenet

Новий Espacenet включає декілька нових функцій. У цій публікації йдеться про деякі з них.

У новому вікні інтелектуального пошуку Espacenet можна просто ввести пошукові терміни. Знання про попередній пошук не потрібні. Але бувають випадки, коли необхідно уточнити пошук за допомогою точних і, можливо, складних комбінацій критерію пошуку. Дана стаття надає декілька порад з цього приводу.

До цього часу, коли вводилися критерії до різних полів на екрані розширеного пошуку в Espacenet, вони автоматично об'єднувалися з оператором  AND. У новому Espacenet розширений пошук є більш гнучким, що дозволяє об'єднати всі доступні поля з урахуванням усіх доступних операторів. 

Переваги нового розширеного пошуку Espacenet наступні:

  • він завжди синхронізований  з однорядковим пошуком у верхній частині екрана; 
  • допомагає використовувати всі доступні поля пошуку та оператори;
  • відображає легке для розуміння візуальне представлення запиту (поля відображаються в одному кольорі для групи);
  • має випадаюче меню для складних синтаксичних конструкцій (наприклад, оператори близькості).

Оператори

Можна використовувати оператори  AND, OR і NOT для об'єднання полів (див. Малюнок  1). 


Малюнок 1

Якщо вводиться більше одного слова у полі, можна скористатися такими операторами: 

  • будь-який - отримаєте  всі документи, які містять хоча б одне зі слів у полі (відповідає класичному оператору OR (або);
  • всі - отримаєте всі документи, які містять всі слова в полі (відповідає класичному оператору AND (і);
  • = отримаєте  тільки ті документи, що містять точну фразу, яку було введено.

Оператори близькості дозволяють вказати дистанцію між пошуковими термінами, їх порядком і чи повинні вони з'являтися в одному реченні або абзаці.


Малюнок 2    

На малюнку 2 на запит отримано всі документи, де слово "зарядний пристрій" менше трьох слів від слова "акумулятор".

Пошукові поля

Тепер можна  використовувати всього 22 поля та їх комбінації для пошуку. Значенням за замовчуванням є "Усі текстові поля або імена". Вибравши його, отримаєте всі документи, в яких зустрічається задане слово в будь-якому текстовому полі; наприклад, введення "Smith" дозволить отримати ті документи, у яких ім'я винахідника або заявника - "Smith", а також ті, де в назві, рефераті  або повному тексті з'являється слово "Smith".

Просто додайте стільки полів, скільки потрібно, і виберіть правильну категорію поля (наприклад, "Імена"). Можна також натиснути стрілку вниз біля заголовка  категорії, щоб відкрити друге випадаюче меню, в якому можна вибрати певне поле пошуку (наприклад, "Винахідники") - див. Малюнок 3.


Малюнок 3

Групування пошукових термінів 

Якщо необхідно додати варіанти для вибраного пошукового терміна, натискання кнопки "Група" перетворить поточне поле на так звану групу і відкриє друге поле пошуку, що дозволяє, наприклад, додати синонім.  На малюнку 4 представлено пошук, що містить термін "батарея", який розширюється шляхом додавання терміна "акумулятор" в якості варіанту.

Групування - це еквівалент вставки дужок в однорядковий пошук для вкладання частини запиту і дозволяє будувати складні запити. Візуальне представлення допоможе зберегти огляд і виявити помилки.


Малюнок 4: Розширення пошуку для "батареї", додаючи слово "акумулятор" як синонім, при цьому еквівалент в одному рядку пошуку відображається над ним.

Досі відсутній знайомий розширений пошук? 

Просто очистіть один рядок пошуку або натисніть на "скинути". Це дозволить створити набір типових полів розширеного пошуку, які на сьогодні відповідають "Розширеному пошуку" в Espacenet. Формування запиту на пошук дозволить зменшити поля пошуку до тих, які використовувалися раніше. Можна редагувати та покращувати отриманий запит в будь-який час, з усією гнучкістю, описаною вище. Спробуйте ці нові можливості: epo.org/espacenet-beta.

Джерело інформації  Patent Information News 2/2019