Інформаційна підтримка винахідництва

Цей розділ створено з метою висвітлення особливостей ВИКОРИСТАННЯ прав на об’єкти інтелектуальної власності (далі - ОІВ). В розділі представлено три блоки.

Перший блок  - це методична підтримка питань введення ОІВ в господарський обіг: постановка на бух облік, оцінка ОІВ, розробка бізнес плану, маркетинг тощо.

Другий блок присвячений пошуку джерел фінансування, де надано інформацію стосовно грантів, та чіткий алгоритм щодо їх отримання.

Третій блок – це історії успіху впровадження ОІВ, створення стартапів, просування їх на ринках зарубіжних країн.