ЖУРНАЛ ОРГАНІЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ 2014, № 4

Надходження: 

ЖУРНАЛ ОРГАНІЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ 2014, № 4

ЗМІСТ

The structural optimization of [(2-R-quinazolin-4-ylidene)hydrazono]carboxylic acids and esters – approach for creating a new class of compounds with the anticancer activity
O. Yu. Voskoboynik, O. V. Karpenko, S. I. Kovalenko, G. G. Berest, V. V. Ivchuk, V. M. Shvets

Реакції N-алкілгідразонів аліфатичних кетонів
Б. Б. Курпіль, С. П. Івонів, Д. М. Волочнюк

Синтез и анальгетическая активность N-(бензотиазол-2-ил)-4-гидрокси-1-метил-2,2-диоксо-1Н-2λ⁶,1-бензотиазин-3-карбоксамидов
И. В. Украинец, Л. А. Петрушова, С. П. Дзюбенко, Л. О. Гриневич

Синтез та дослідження антимікробної активності N-алкіл (диметилалкоксіацетиламонійхлорид) -N’-[4-(гідроксиметил)-1Н-піразол-3-іл]сечовин
М. К. Братенко, М. М. Барус, І. П. Бурденюк,М. В. Вовк

Багатокомпонентна конденсація у синтезі заміщених 2-алкілсульфаніл-4,6-діарилпіридин-3-карбонітрилів та їх похідних
І. В. Дяченко

Синтез бисфосфатных аналогов нуклеотидов – производных (α-фенил)(α-фтор)метиленбисфосфоновых кислот
С. В. Засуха, А. И. Гузырь, А. П. Гудзь, Ю. Г. Шермолович

Ензиматичне розділення 2-циклоалкілетанолів
О. В. Кучер, А. О. Колодяжна, О. Б. Смолій

Синтез та деякі перетворення алкіл N-(2-арил-3-нітро-1,1,1,-трифторопропан-2-іл)карбам атів
В. М. Ткачук, Н. В. Мельниченко, К. В. Ковальчук, В. А. Сукач, М. В. Вовк, В. Г. Ненайденко

Синтез и антирезистентная активность ацилированных и супрамолекулярных производных эллаговой кислоты
Мустафа Али Альхуссейн, А. В. Мартынов