ЖУРНАЛ ОРГАНІЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ 2014, № 3

Надходження: 

ЖУРНАЛ ОРГАНІЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ 2014, № 3

ЗМІСТ

Синтез конденсованих похідних пірамідину з використанням NCNCC+C підходу
Д. С. Гранат, А. В. Бійцева, О. О. Григоренко, С. В. Рябухін
Investigation of sorption of calix[4]arene and calix[4]resorcinarene tetraalkyl derivatives with the LiChrosorb RP 18 surface by RP HPLC and molecular modelling methods
O. I. Kalchenko, S. O. Cherenok, L. I. Savonik, A. V. Solovyov, V. V. Gorbachuk, V. I. Kalchenko
Улучшенный синтез, спектральные характеристики и пространственное строение этилового эфира 2-гидрокси-8-метил-4-оксо-4Н-пиродо[1,2-а]пирамидин-3-карбоновой кислоты
И. В. Украинец, Н. Л. Березнякова, Е. А. Таран, А. А. Давиденко
Синтез та антимікробна активність 4-хлоро-5-(2-нітровініл)-1Н-імідазолів і продуктів їх взаємодії з 3-метил-2-піразолін-5-оном
В. О. Чорноус, О. Я. Мельник, А. М. Грозав, Н. Д. Яковичук, М. В. Вовк
Синтез нових 4,4-спіроциклоалкенільних похідних 1,2-дифенілпіразолідин-3,5-діонів реакціями метатезису із закриття циклу
В. М. Головатюк, Ю. В. Безуглий, В. І. Кашковський
Синтез і цитотоксичність аміноетоксидифенілів
С. О. Заноза, Г. В. Мальцев, С. А. Ляхов, С. А. Андронаті, М. Ю. Зубрицький, О. С. Богорад-Кобельська, О. В. Плотка, Н. М. Жолобак, М. Я. Співак
Синтез, антиоксидантна та антибактеріальна активність флуороалкілзаміщених тіазолідинонів та тіазинанонів, що містять амінофосфонатний або амінокарбоксилатний фрагмент
І. П. Єленіч, Ю. В. Рассукана, Я. Я. Хомутник, М. М. Корнет, О. А. Бражко, А. Д. Синиця, П. П. Онисько
Методи синтезу, будова та біологічна активність 5-нітро-9-N-ариламіноакридинів
С. Г. Ісаєв, Г. О. Єрьоміна, Т. А. Костіна, Н. Ю. Шевельова
Селективне відновлення та окиснення 1-арил-5-арилсульфаніл-6-фенілпіперидин-2-онів
Н. М. Цизорик, А. І. Васькевич,М. В. Вовк
Комплексоутворення 4-амінобензгідроксамової кислоти з іонами Ru(III), Ph(III) та Pd(II)
Ю. Л. Зборовський,І. В. Бабічук, В. В. Орисик, С. І. Орисик, В. І. Пехньо,М. В. Вовк
Синтез заміщених 2-гідразинохіназолін-4-онів як інтермедіатів для синтезу гетероциклічних сполук
С. Ю. Данильченко, О. Г. Друшляк, С. М. Коваленко
Хімічні властивості 3-(5-аміно-1Н-1,2,4-триазол-1-іл)- та 3-(2-аміно-1Н-бензо[d]імідазол-1-іл)-3- фенілпропангідразидів
Н. В. Світлична, О. О. Шишкіна, В. В. Бородіна, Ф. Г. Яременко, В. В. Ліпсон, В. І. Мусатов, В. М. Бондаренко
Условные сокращения названий журналов и справочников