ВІСНИК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2014, № 4

Надходження: 

ВІСНИК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2014, № 4

ЗМІСТ

ОГЛЯДИ І ВЛАСНІДОСЛІДЖЕННЯ
Мерецький В. М.
Сучасні підходи до фармакотерапії в спині

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ
Шеремета Л. М.
Про побічну дію психолептичних засобів за даними моніторингу протягом 2007-2012 рр.
Насібуллін Б. А., Коршняк В. О.
Обгрунтування застосування методу сенсорної деривації для корегування астеноневротичних розладів
Кліщ М. І., Вадзюк С. Н.
Індивідуально-типологічні властивості вищої нервової діяльності у школярів зі слуховою деривацією
Конопліцька А. П.
Клініко-лабораторні особливості діагностики синдрому гематурії у дітей
Жулкевич І. В., Яворська Ю. В.
Оцінка впливу хіміотерапевтичного лікування на стан трабекулярної частини хребців грудного відділу хребта у хворих на лімфому ходжкіна за даними віртуальної біопсії кісткової тканини
Венгер О. П., Чолач Ю. Б.
Окремі аспекти проблеми психічних розладів унаслідок екстремальних ситуацій
Швець Н. В., Ілащук Т. О., Роговий Ю. Є., Швець В. І.
Зміни добового профілю артеріального тиску в хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з осте артрозом і ожирінням: вплив лікування
Волошин О. С., Чень І. Б., Волошин В. Д.
Особливості уваги й оперативної зорової пам’яті в осіб з різним рівнем фізичної працездатності
Шеремета Р. О.
Товщина міокарда шлуночків у практично здорових чоловіків і жінок Поділля за даними ехокардіографії
Бегош Н. Б.
Особливості біоелектричної активності головного мозку молодих осіб залежно від тривалості зорового навантаження за монітором комп’ютера
Швед М. І., Ляхович Р. М., Джус М. Я.
Догоспітальна реанімація: проблеми, успіхи та рекомендації згідно з сучасними клінічними протоколами
Лотоцька С. В., Андрейчин С. М.
Оцінка клінічних проявів і лабораторних показників синдрому ендогенної інтоксикації при хронічному обструктивному захворюванні легень
Колесник М. Ю.
Вплив пост навантаження та типу геометрії лівого шлуночка на показники деформації міокарда у чоловіків з артеріальною гіпертензією

ХІРУРГІЯ
Кіндратів Е. О.
Гістоспецифічні ознаки папілома вірусної інфекції при церві кальній інтраепітеліальній неоплазії у жінок із розладами репродуктивної функції
Гощинський П. В.
Гострі тромбози глибоких вен нижніх кінцівок у дітей
Шінкарук-Диковицька М. М.
Показники відсутності зубів у соматично здорових чоловіків із різних етно-територіальних регіонів України
П’ятночка І. Т., Корнага С. І., Довбуш Ю. В., Цибуляк В. Е., Саноцька М. В.
Попередження пошкодження діафрагми при хірургічному лікуванні тубемпієми
Школьнік Е. Я.
Порівняння поперечних розмірів тіла між здоровими та хворими на гострий гнійний гайморит юнаками і чоловіками без урахування та з урахуванням краніотипу
Гасюк Н. В.
Характеристика каріометричних показників епітелію ясенної борозни в нормі
Матолич У. Д., Лаповець Л. Є., Горгота А. І.
Вивчення змін системи клітинного імунітету у хворих на флегмони щелепно-лицевої ділянки
Мазур І. П., Сміян С. І., Білозецький І. І., Свистун І. І.
Вплив системних імунних порушень на перебіг генералізованого пародонтиту у хворих на ревматоїдний артрит
Єрмакова Т. В., Дейкало І. М.
Вплив технології Liga Sure на морфо функціональний стан щитоподібної залози
Пудяк В. Є.
Особливості клінічних аспектів лікування пацієнтів із протезними стоматопатіями
Воробець А. Б.
Особливості структурно-функціональної організації ямки великих кутніх зубів
Цвях А. І.
Вікова та статева характеристики пошкоджень стопи при полі травмі
Процайло М. Д., Тугаров Ю. Р., Корицький А. Г.
Підступна електром’ясорубка
Кузик Ю. І., Ковалишин В. І.
Характеристика ультраструктурних змін внутрішньої сонної артерії при патологічних звивистостях
Уштан С. В.
Зміни імуноглобулінового спектра слини при травмах слинних залоз

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Турчин М. В., Кліщ І. М.
Особливості процесів вільно радикального окислення крові та водянистої вологи за умов експериментальної механічної непроникаючої травми рогівки
Савицька М. Я.
Вплив пробіотика на стан слизової оболонки стравоходу за умов стресу
Гоженко А. І., Васильєв О. А., Насібуллін Б. А.
Особливості змін структурно-функціональної організації печінки при експериментальному перитоніті у щурів, корегованому промиванням очеревини фізіологічним розчином, збагаченим ксеноном
Сатурська Г. С.
Роль системи оксиду азоту в механізмах ініціації кардіосклеротичного процесу залежно від індивідуальної резистентності тварин до гіпоксії та при корекції триметазидином
Савчук З. Л., Кліщ І. М., Романів С. В.
Показники неспецифічної резистентності організму в кролів із хімічним опіком рогівки на тлі мерказоліліндукованого гіпотиреозу
Підручна С. Р.
Морфологічні зміни нирок за умов тяжкої та комбінованої травми у ранній посттравматичний період до та після корекції подрібненим субстратом ліофілізованої ксеношкіри
Цвинтарна І. Я., Мисула І. Р.
Стан перекисного окиснення ліпідів у парадонті за зміненої реактивності організму
Кирик Т. П.
Зміни ультраструктури слизової оболонки товстої кишки при гострому панкреатиті як ініціюючий чинник бактерійної транс локації
Сампара С. Р.
Вплив блокатора синтезу оксиду азоту на гістологічну будову матки, плаценти та легень потомства при гестаційному антифосфоліпідному синдромі