ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 2014, № 5

Надходження: 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 2014, № 5

ЗМІСТ

Авторське право
Афанасьєва (Горська) К.
Зміни концептуальних засад авторсько-правового регулювання в умовах глобалізації інформаційного простору
Мацкевич О.
Авторське право при цифровізації та оцифруванні
Романюк М.
Загальна характеристика й основні тенденції розвитку законодавства у сфері охорони суміжних прав

Захист прав
Штефан О.
Додержання процесуальної форми вираження позову як умова реалізації права на пред’явлення позову про захист авторського права
Штефан А.
Відновлення становища, яке існувало до порушення права, і поновлення права як спосои захисту авторського права

Патентне право
Кашинцева О.
Ethical Validity of Researches on Human Beings as the Objects of Patent Law in Ukraine
Юдіна Г.
Поняття промислового зразка в Україні та ЄС

Економіка інтелектуальної власності
Бутнік-Сіверький О., Троцька В.
Теоретико-методичні аспекти співвідношення ліцензійного договору та договору найму (оренди) в розрізі бухгалтерсько-податкового законодавства (ч.1)

Погляд науковця
Олефір А.
Правове регулювання інтелектуальної власності й інноваційних відносин в угоді про асоціацію України та ЄС (ч. 1)