ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 2014, № 4

Надходження: 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 2014, № 4

ЗМІСТ

Реформування законодавства
Кашинцева О.
Права людини та патентування методів діагностики та лікування людини в контексті реформування сфери охорони здоров’я
Король І.
Проблеми комерціалізації вищими навчальними закладами прав на об’єкти інтелектуальної власності

Авторське право
Троцька В.
Сутність вільного використання об’єктів авторського права і суміжних прав
Федорова Н.
Телеформат як об’єкт правової охорони

Захист прав
Коваленко Т.
Плагіат: види та відповідальність

Погляд науковця
Зайківський О., Оністрат О., Лотоха Л.
Інтелектуальна власність і держава
Романюк В.
Особливості оподаткування доходів фізичних осіб-нерезидентів, отриманих від операцій з об’єктами права інтелектуальної власності
Пацурія Н.
Господарсько-правовий дискурс щодо проблематики визначення споживача страхової послуги
Куровський С.
До питання про вплив банківського законодавства та судової практики на банківську діяльність в Україні
Чередник Н.
Інститут вільного використання об’єктів авторського права в Україні та зарубіжних країнах – проблеми та перспективи розвитку. Порівняльно-правовий аналіз