ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 2014, № 2

Надходження: 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 2014, № 2

ЗМІСТ

Теорія інтелектуальної власності
Бурлаков С.
Міжгалузеві зв’язки права інтелектуальної власності

Авторське право
Кашинцева О.
Щодо необхідності правової охорони авторським правом змісту наукового твору в сфері медицини

Судова експертиза
Прохоров-Лукін Г., Дорошенко О.
Актуальні питання судової експертизи фармацевтичних торговельних марок

Міжнародний досвід
Ромашко А., Верба І., Лемберг Я.
Класифікація основних міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності

Недобросовісна конкуренція
Львов Б.
До питання про форми недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності

Погляд науковця
Оністрат О., Зайківський О., Лотоха Л.
Проблеми реалізації права Міністерства оборони України на результати інтелектуальної діяльності
Русакова М.
Порівняльна характеристика законодавства України та Росії у сфері захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет
Конюшко К.
Інституційний механізм розгляду податкових спорів: поняття та основні елементи