ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 2014, № 1

Надходження: 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 2014, № 1

ЗМІСТ

Авторське право
Дроб’язко В.
Закон Німеччини про регулювання авторських прав в інформаційному суспільстві

Захист прав
Штефан О.
Судовий збір як елемент механізму реалізації права на звернення до суду у справах, які виникають з авторсько-правових відносин
Кулініч О.
Наслідки неправомірного публічного показу, відтворення та розповсюдження фотографічних творів із зображенням фізичної особи
Штефан А.
Відшкодування майнової шкоди як спосіб захисту авторського права

Договірні відносини
Троцька В.
Актуальні питання, що стосуються бенефіціарів, ліцензійних договорів і роялті

Засоби індивідуалізації
Писєва О.
Питання використання кваліфікованого зазначення походження товару в Україні як домена зони .UA

Патентне право
Ілляшенко О.
Етико-правові особливості загальних умов охороноспроможності об’єктів патентування в сфері медицини

Право та інновації
Ревуцький С.
Інтеграційні процеси в науково-технічній і науково-виробничій сфері з позицій економічної глобалізації
Нежиборець В.
Інноваційне підприємництво як складова економічного зростання

Економіка інтелектуальної власності
Андрощук Г.
Громадське здоров’я, лікарські засоби й інтелектуальна власність: стан і проблеми

Погляд науковця
Петренко В.
До питання кваліфікації управлінського рішення як результату інтелектуальної діяльності
Конюшко К.
Якість податкового законодавства та податкові спори: питання взаємозв’язку