ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 2013, № 4

Надходження: 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 2013, № 4
ЗМІСТ
 
До 20-річчя Національної академії правових наук України
Бутнік-Сіверський О., Орлюк О.
Людський капітал в інтелектуальній економіці (економіко-правовий погляд і закордонний досвід)
 
Теорія інтелектуальної власності
Кашинцева О., Іолкін Я.
Особливості реалізації майнових прав інтелектуальної власності в сфері охорони здоров’я
 
Захист прав
Дорошенко О., Мінченко Н., Берестюк О.
Причини виникнення конфліктів торговельних марок і доменних імен та способи їх вирішення
Штефан А.
Визнання правочину недійсним як спосіб захисту авторського права
 
Європейський досвід
Андрощук Г.
Європейська стратегія охорони промислової власності
(частина 1)
Ямпольська О.
Територіальні аспекти використання товарних знаків Європейського Співтовариства
 
Договірні відносини
Афанасьєва К.
Специфіка договірних відносин з художниками-ілюстраторами у видавничій діяльності
Пилюченко Д.
Ключові характеристики ліцензування копілефт
 
Погляд науковця
Крупчан О.
Методологія досліджень діяльності органів виконавчої влади в науці адміністративного права
Майданик Л.
Право на використання імені відомої особи post mortem: поняття, природа, законодавче регулювання в Україні та за кордоном
Янчук А.
До питання про вплив громадського контролю на модернізацію економіки України: конституційно-правовий аспект
Ващенко Ю.
Право на доступ до енергетичних послуг: проблеми нормативно-правового регулювання