СУДОВА ПРАКТИКА 2014, № 6

Надходження: 

СУДОВА ПРАКТИКА 2014, № 6

ЗМІСТ

Спеціальний випуск. Тема:
«ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ: ЗАСТОСУВАННЯ СТ. 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ СУДІВ»

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Справа «Хворостяной та інші проти України»
(заява № 54552/09 та 249 інших заяв)
Справа «Роженко та інші проти України»
(заява № 2644/04 та 23 інші заяви)
Справа «Будченко проти України»
(заява № 38677/06)

РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Постанова ВСУ від ЗІ березня 2014 р. у справі № 21-37а14
Постанова ВСУ від 27 січня 2014 р. у справі № 6-89цс13
Постанова ВСУ від 18 вересня 2013 р. у справі № 6-92цс13

ЗАКОНОДАВСТВО
Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 784 «Про заходи щодо реалізації Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”» з останніми змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 431

КОМЕНТАР НАУКОВЦЯ
Швецова Л. А. Застосування ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини при розгляді цивільних справ
Додаткові рекомендації щодо звернення до Європейського суду з прав людини у зв’язку з порушенням прав осіб на окупованій території Автономної Республіки Крим та у південно-східних областях України
Схема проходження заяви у Європейському суді з прав людини

СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ (ВИСНОВКІВ) ДО РІШЕНЬ (ПОСТАНОВ, УХВАЛ), НАДРУКОВАНИХ У ЖУРНАЛІ «СУДОВА ПРАКТИКА» (1-6/2014)
СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК СТАТЕЙ, НАДРУКОВАНИХ У ЖУРНАЛІ «СУДОВА ПРАКТИКА» (1-6/2014)

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ