СУДОВА ПРАКТИКА 2014, № 4

Надходження: 

СУДОВА ПРАКТИКА 2014, № 4

ЗМІСТ

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК. ТЕМА:
«ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
ЩОДО ПРАВА НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ
(СТ. 5 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД)»

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Справа «Тимошенко проти України» (заява № 49872/11)

РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Постанова Верховного Суду України від 14 квітня 2014 р. № 5-7кс14 (з окремими думками суддів)

КОМЕНТАР НАУКОВЦЯ
Шаповалова О. А.
Деякі аспекти застосування у судовій практиці положень ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ЄСПЛ
Нотатки для заповнення формуляра заяви