НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 2014, № 4

Надходження: 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 2014, № 4

ЗМІСТ

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА І ІНФОРМАЦІЙНО- АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Шаповалова О. І.
Стан розвитку людського капіталу в Україні на сучасному етапі

ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО І ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Мусіна Л. А.
Можливості й інструменти сприяння інноваційній модернізації промисловості України в контексті європейської інтеграції
Паладченко О. Ф.
Бюджетне фінансування середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня
Задорожня Г. П.
Наукові дослідження моніторингу дисертаційних робіт з питань медичної науки
Новіцька Г. В.
Наукове забезпечення пріоритетного інноваційного напряму «Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніки»

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ І ТЕХНОЛОГІЇ
Вітер М. Б.
Кластерні моделі електронної інформаційної взаємодії в системі державного управління
Іващук В. В., Ладанюк А. П.
Розробка алгоритму реалізації виробничого плану в задачах підтримки асортиментного продукту
Воронков В. І, Воронков І. В.
Основні проблеми підвищення ефективності функціонування автоматизованих інформаційно-
аналітичних систем
Рішан О. Й., Матвієнко Н. В.
Структурні методи підвищення точності вимірювань в автоматичних системах дозування сипких матеріалів з використанням магнітопружних первинних вимірювальних перетворювачів зусилля
Тарасов В. О., Назаренко Т. М., Злочевська Л. О.
Алгоритм балансування вала суперпрецизійної аеростатичної шпиндельної опори

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ
Медицина
Сільське господарство
Енергетика
Системи вимірювання і контролю

НОВЕ В НАУЦІ І ТЕХНІЦІ
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності «Економічні науки»
(2013.01.01 -2013.12.31)

РЕФЕРАТИ