НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 2014, № 3

Надходження: 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 2014, № 3

ЗМІСТ

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА І ІНФОРМАЦІЙНО- АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Вітер М.Б.
Актуальні питання електронної інформаційної взаємодії в системі управління державними фінансами
Бабець І.Г.
Вплив винахідницької активності на рівень науково-технологічної безпеки України

ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ї ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Толстов В.М., Цибульський Л.С.
Підходи до оцінювання при¬вабливості країн і регіонів щодо формування інвестиційного і бізнесового клімату
Назаренко Т.М., Злочевська Л.О.
Організація мобільного бізнес-тренінгу персоналу інноваційної навчально-тренажерної технології, модель і алгоритм управління навчально-тренувальним процесом
Паладченко О.Ф., Кваша Т.К., Задорожня Г.П., Новіцька Г.В.
Наукове забезпечення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в АПК
Березняк Н.В., Кваша К.В., Прудка О.В
Інституціональні умови для розбудови національної інноваційної системи: досвід зарубіжних країн

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ І ТЕХНОЛОГІЇ
Касумов Ф.Г.
«Электронная наука» - главный ускоряющий фактор экономического развития
Бєляєв Ю.Б., Запара С.В.
Методи інтелектуального пошуку й аналізу інформації на етапах життєвого циклу інформаційних систем
Чорна Ю.О., Трегуб В.Г.
Оптимізація керування процесом вирощування хлібопекарських дріжджів
Тарасов В.О., Ручкін В.О., Добривечер М.М.
Незвичайні резерви альтернативного енергетичного комплексу

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ
Системи вимірювання і контролю
Машинобудування
Приладобудування

НОВЕ В НАУЦІ І ТЕХНІЦІ
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності «Економічні науки» (2013.01.01-2013.12.31)

РЕФЕРАТИ