НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 2014, № 2

Надходження: 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 2014, № 2

ЗМІСТ

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА І ІНФОРМАЦІЙНО- АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Березняк Н.В., Кваша Т.К., Новіцька Г.В.
Підходи до формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики
Писаренко Т.В., Куранда Т.К., Кочеткова О.П., Муратова Н.І.
Екологічний етан України за показниками міжнародних рей¬тингів і результатами моніторингу реалізації науково-технічних пріоритетів
Обвінцева Г.І., Скубак С.П.
Аналіз науково-технічної діяльності України за даними фонду НДДКР і дисертацій Українського інституту науково-технічної і економічної інформації

ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО І ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Манько Д.Ю., Балагура І.В.
Аналіз внеску українських учених у світову науку на прикладі бази даних Scopus
Воронкова Т.Є., Воронков І.В.
Державно-приватне партнерство як інструмент активізації інноваційної діяльності

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ І ТЕХНОЛОГІЇ
\Войтович Ї. Д.,\ Яворський І. О., Грабовський Б. О.
Плазмонний резонанс. Досягнення і перспективи
Ієвлєв М.Г., Корбут В.Б., Бутко В.Г., Мойсеєнко С.Є.
Вимоги до точності математичних моделей в автоматизованих системах керування режимами обтискань на ТЛС
Рішан О.Й., Пономаренко О.О., Захарчук Ю.Д.
Універсальний функціональний перетворювач для лінеаризації характеристик перетворення первинних вимірювальних перетворювачів
Тарасов В.О., Назаренко Т.М., Злочевська Л.О.
Розрахунок аеростатичних компенсаторів радіального й осьового зміщення вала суперпрецизійної аеростатичної опори

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ
Медицина
Приладобудування
Монокристалічні матеріали

НОВЕ В НАУЦІ І ТЕХНІЦІ
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності «Економічні науки» (2012.01.01-2012 10.16)

РЕФЕРАТИ