НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ 2015, № 1

Надходження: 

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ 2015, № 1

ЗМІСТ

Патон Б.Є.
Вступне слово

Яцків Я.С.
Звернення до читачів журналу «Наука та інновації»

Загородній А.Г.
Науково-технічне співробітництво Національної академії наук України з Київською міською держадміністрацією: обережний оптимізм

Новіков М.В.
Трансфер наукомістких технологій - основа економічного відродження України

Нікітін Ю.О., Рукас-Пасічнюк В.Г.
Розвиток інноваційного потенціалу наукової організації України як результат участі у проекті 7 Рамкової програми Європейського Союзу

Єгоров І.Ю.
Трансформація наукових систем в країнах Центральної та Східної Європи: можливі уроки для України

Лисенко В.С., Єгоров С.О., Дятчик Д.І.
Міжнародний досвід створення центрів трансферу технологій у вищих навчальних закладах

Піх З.Г.
Наукові розробки Національного університету «Львівська політехніка»

Новіков М.В., Лисаковський В.В., Заневський О.О., Івахненко С.О.
Інноваційна привабливість структурно досконалих монокристалів алмазу для їх цілеспрямованого використання в новітніх технологіях XXI сторіччя

Лисенко В.С., Єгоров С.О., Покшевницька Т.В.
Розробка технологічних профілів для системи трансферу енерго- та ресурсозберігаючих технологій

Блюм Я.Б., Пірко Я.В., Бурлака О.М., Борова М.М., Даниленко І.А., Смертенко П.С., Ємець А.І.
«Зелений» синтез наночастинок благородних металів та напівпровідникових нанокристалів СdS за допомогою біологічної сировини

Чекман І.С.
Фармакологічні властивості наномета- лів (срібла, міді, заліза)

Маруха В.І., Силованюк В.П., Середницький Я.А.
Створення поліуретанових і пінополіуре- танових ін’єкційних матеріалів, їх дослідно-промис- лове виробництво, розробка і промислове впровадження технології зміцнення і відновлення роботоздатнос- ті пошкоджених будівельних конструкцій і споруд

Гончарук В.В., Байдачний А.М., Кучерук Д.Д., Балакіна М.М.
Новітні технології й устаткування для отримання високоякісної питної води

Карпов П.А., Брицун В.М., Раєвський О.В., Демчук О.М., Пидюра М.О., Ожерєдов С.П., Самофалов А Д .О., Співак С.І., Ємець А.І., Кальченко В.І., Блюм Я.Б.
Високопропускний скринінг речовин з антимітотичною активністю на базі віртуальної організації СSLabGrid